VBB hulp

Hulp bij de aanvraag van het vaarbevoegdheidsbewijs

Bij het indienen van uw aanvraag voor een vaarbevoegdheidsbewijs wordt om bijlagen gevraagd. Welke gegevens dat zijn, is afhankelijk van de functie die u aanvraagt. Ook uw opleiding speelt een rol in het bepalen van de gegevens.

De onderstaande VBB hulp geeft aan welke gegevens relevant zijn voor uw aanvraag. De genoemde gegevens kunt u toevoegen aan uw aanvraag in de aanvraag portal. Documenten die eerder zijn toegevoegd aan de aanvraag portal en die nog niet zijn verlopen, bijvoorbeeld uw paspoort, kunt u hergebruiken.

Een eerste aanvraag van een vaarbevoegdheidsbewijs met overstap vanuit de Marine naar de Koopvaardij kan alleen schriftelijk worden aangevraagd via het contactformulier. Graag willen wij u attent maken op het feit dat Kiwa Register alleen de aangevraagde bevoegdheden mag en kan toetsen. Dit kan met zich meebrengen dat u een vaarbevoegdheidsbewijs ontvangt waarop u naast de aangevraagde bevoegdheden ook aanverwante bevoegdheden verwachtte. Deze aanverwante bevoegdheden komen niet automatisch op de bevoegdheid terug, u dient deze op het aanvraagformulier aan te kruisen.

Let op: 

  • alle nautische officieren dienen aan te tonen dat ze in het bezit zijn van de certificaten ECDIS en Radarnavigator (management level)
  • alle scheepswerktuigkundige officieren dienen aan te tonen dat ze in het bezit zijn van het certificaat Hoogspanning 
  • alle maritieme officieren dienen aan te tonen dat ze in het bezit zijn van de certificaten ECDIS, Radarnavigator (management level) en Hoogspanning 

 U kunt ECDIS, Radarnavigator en Hoogspanning ook aantonen via een cijferlijst of verklaring van de schoolopleiding. Met het aantonen van een certificaat ECDIS-, Radarnavigator- en / of Hoogspanningscertificaat kan een vaarbevoegdheidsbewijs worden aangevraagd met een geldigheidsdatum tot na 31 december 2016. Indien u niet in het bezit bent van deze certificaten krijgt het vaarbevoegdheidsbewijs een geldigheid tot en met uiterlijk 31-12-2016.

Deze eisen gelden niet voor zeevarenden die een vaarbevoegdheidsbewijs aanvragen voor: 

  • Visserij
  • Koopvaardij - Schipper Machinist Beperkt Werkgebied (SMBW)
  • Zeilvaart 

Onderstaande informatie is een richtlijn en is aan verandering onderhevig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kiwa Register houdt zich het recht voor aanvullende gegevens te vragen ten behoeve van een correcte beoordeling.

Op deze tekst is copyright van toepassing. Indien u onderstaande informatie wilt gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze pagina bedoeld is, neem dan contact op met Kiwa Register.