Kiwa Register

We create trust

Erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs

De erkenning van een vaarbevoegdheidsbewijs en/of bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers wordt verstrekt aan officieren. 

De officier moet in bezit zijn van een geldig STCW 1995/STCW 2010 "Certificate of Competency" (CocC) en/of "Certificate of Proficiency" (CoP), uitgegeven door een EU land of ander land waarmee Nederland een verdrag is aangegaan.  

Voor wie?

Regelgeving vereist dat een zeevarende aan boord van een schip dat vaart onder Nederlandse vlag in het bezit is van een Nederlands erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs en/of bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers. 

Dit houdt in dat een buitenlandse zeevarende met een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs en/of bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers een aanvraag kan indienen voor een Nederlandse erkenning van het het vaarbevoegdheidsbewijs en/of bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers.

Klik hier voor landen waarmee een overeenkomst is afgesloten.

Aanvraag

Voor de aanvraag van het vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning zijn de volgende documenten vereist: 

  • kopie van uw geldige nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart);
  • een recente pasfoto in kleur;
  • kopie geldige geneeskundige verklaring voor de zeevaart. Medische keuringen uit andere EU landen, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, India, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Liechtenstein, Zuid-Afrika en de Oekraine worden ook geaccepteerd als ze zijn uitgevoerd door een aangewezen arts. Klik hier voor een lijst met erkende artsen;
  • kopie geldig GMDSS certificaat (bij nautische functies);
  • kopie van het geldige onderliggende CoC of  CoP van een land waarmee Nederland een overeenkomst heeft gesloten;
  • RTK verklaring die paritair door commissies wordt afgegeven. Voor de zeevaart door vertegenwoordigers van Nautilus International/KVNR en voor de waterbouw door vertegenwoordigers van Nautilus International | FNV Waterbouw/Vereniging van Waterbouwers;
  • certificaat wetgeving: voor de functie kapitein is het certificaat wetgeving vereist (Maritime law and public legislation). Klik hier voor een lijst met erkende trainingen. 

Voor aanvullende aantekeningen op de Nederlandse erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs (b.v. tankeraantekening) moet deze aantekening ook op het onderliggende CoC vermeld staan.

Als een apart bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers (CoP) erkend moet worden, moet hiervoor een aparte aanvraag worden ingediend. 

Geldigheid 

De geldigheid van het Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning is gelijk aan de datum van het onderliggende CoC, radiocertificaat of CoP. 

Britse Yachtmaster certificaten

Britse Yachtmaster certificaten kunnen alleen worden erkend wanneer deze zijn uitgegeven door de Britse MCA. U kunt een kopie van uw document naar ons mailen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.  

Verloren of gestolen

Als uw erkenning is verloren of gestolen, kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Dit omdat een erkenning altijd volledig is gebaseerd op het buitenlandse CoC.

Gerelateerde producten

Tarieven koopvaardij

Tarieven koopvaardij

Aanvraagportal

Veelgestelde vragen over de aanvraag portal.

  • DigiD / eHerkenning
  • Uploaden pasfoto
  • Systeem

Scheepvaart

Veelgestelde vragen over de aanvraag van vergunningen voor de scheepvaart

Hulp bij uw aanvraag

Hulp bij de eerste aanvraag van uw vaarbevoegdheidsbewijs en alle scheepvaartformulieren en -documenten

Express Service Scheepvaart