Kiwa Register

We create trust

Monsterboekje

Flag-UK Click here for English

Het monsterboekje is persoonlijk en alle belangrijke gegevens over werkervaring worden er in aangetekend.

Buitenlandse zeevarenden

Als buitenlandse zeevarende komt u in aanmerking voor het monsterboekje als u onder de Nederlandse vlag gaat varen of als u vaart bij een Nederlandse rederij of scheepsbeheerder. 

Aanvraag

Wij geven monsterboekjes af aan personen die het voor hun werk nodig hebben of die een specifieke opleiding volgen, waarbij werkzaamheden aan boord essentieel zijn. Een monsterboekje is alleen geldig als het is ondertekend door de houder en is ongeldig als er door onbevoegden wijzigingen in zijn aangebracht. Een monsterboekje is tien jaar geldig.

Voor de eerste aanvraag van een monsterboekje zijn de volgende documenten vereist: 

 • kopie van uw geldig nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart (voor- en achterkant ID-kaart));
 • recente pasfoto in kleur;
 • één van onderstaande documenten:
  • student: een recent (niet ouder dan 6 maanden), officieel en ondertekend bewijs van een geldige inschrijving van de zeevaartschool. Een ontvangstbevestiging van de school dat een inschrijving is uitgevoerd, is niet voldoende;
  • kapitein/eigenaar: een verklaring van uw accountant dat u kapitein of eigenaar bent. Of een kopie inschrijvingsbewijs van de Kamer van de Koophandel (KvK) waaruit blijkt dat u maritieme werkzaamheden verricht. De verklaring of KvK uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden;
  • werknemer: : een ondertekende werkgeversverklaring (niet ouder dan 2 maanden) van een scheepsbeheerder of zee werkgever waaruit blijkt dat u voor uw werk een monsterboekje nodig hebt. In de werkgeversverklaring dient uw functie te worden vermeld en op welk schip (naam schip en IMO-nummer) u uw werkzaamheden gaat uitvoeren;
  • ZZP’er: een verklaring opgesteld door uw opdrachtgever, waaruit blijkt welke functie en werkzaamheden u zult verrichten en op welk schip (naam schip en IMO-nummer) u uw functie zult uitvoeren.

Naast de functies die genoemd worden op het vaarbevoegdheidsbewijs, komen de volgende functies in aanmerking voor een monsterboekje:  

 • nautisch/technisch surveyors van erkende organisaties;
 • registerloodsen;
 • Noordzeeloodsen (certificaatloodsen);
 • maritiem wetenschappelijk onderzoekers;
 • personeel met dienstverlenende taken aan boord van schepen zoals verplegend personeel, hotelpersoneel, horecapersoneel, winkelpersoneel;
 • nautisch/technisch onderhoudspersoneel die onderhoudstaken uitvoeren aan boord van zeeschepen;
 • nautisch/technisch ondersteunend personeel die ondersteunende werkzaamheden uitvoeren aan boord van zeeschepen;
 • medewerkers van nautische/technische inspecties van scheepsbeheerders;
 • detacheringsmedewerkers die werkzaamheden verrichten aan boord van zeeschepen;
 • ambtenaren belast met toezichthoudende of handhavende taken aan boord van zeeschepen.  
Zie voor verdere omschrijving van de functies de beleidsregel zeevaartbemanning op Overheid.nl.

Daarnaast kunnen mensen die functies uitvoeren die logischerwijs bij een schip horen ook in aanmerking komen voor een monsterboekje. Denk hierbij aan laborant op een onderzoeksschip of horecapersoneel op een cruiseschip. Om te kunnen beoordelen of dit voor u van toepassing is, is het belangrijk dat alle werkzaamheden vermeld worden op de werkgeversverklaring en op welk commercieel schip u gaat varen. 

Express Service

De reguliere termijn voor afgifte monsterboekje is vijf werkdagen, mits de aanvraag compleet en betaald is ingediend. Voor een versnelde afgifte van uw monsterboekje, kunt u gebruik maken van de Express Service. Klik hier meer meer informatie en het tarief

Verloren of gestolen

Als uw monsterboekje is verloren of gestolen, kunt u een duplicaat aanvragen. De volgende documenten zijn dan vereist: 

 • aangifte van vermissing of verklaring van vermissing;
 • kopie van uw geldig nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart (voor- en achterkant ID-kaart));
 • een recente pasfoto in kleur. 

Vol of verlopen

Als uw monsterboekje vol of verlopen is, kunt u een vervanging aanvragen. Hiervoor zijn de volgende documenten vereist: 

 • kopie van uw geldig nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart (voor- en achterkant ID-kaart));
 • een recente pasfoto in kleur;
 • de pagina uit het volle of verlopen monsterboekje waarop uw personalia staan;
 • de pagina uit het volle of verlopen monsterboekje waarop een aan- of afmonstering staat uit de afgelopen zes maanden.

Als u geen recente aan- of afmonstering kunt overleggen, kunt u een nieuwe aanvraag voor een monsterboekje indienen.

Gerelateerde producten

Tarieven koopvaardij

Tarieven koopvaardij

Aanvraagportal

Veelgestelde vragen over de aanvraag portal.

 • DigiD / eHerkenning
 • Uploaden pasfoto
 • Systeem

Scheepvaart

Veelgestelde vragen over de aanvraag van vergunningen voor de scheepvaart

Hulp bij uw aanvraag

Hulp bij de eerste aanvraag van uw vaarbevoegdheidsbewijs en alle scheepvaartformulieren en -documenten

Express Service Scheepvaart