Kiwa Register

We create trust

Bus

Kiwa Register verstrekt vergunningen waarmee busondernemers en buschauffeurs passagiers mogen vervoeren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar vervoer (voor iedereen toegankelijk en volgens dienstregeling) en besloten vervoer. Beoordelingscriteria voor toetreders zijn onder meer vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en financiële draagkracht. Dit bevordert eerlijke concurrentie. Voor iedereen geldt immers dezelfde standaard.

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende vormen van busvervoer:

Express Service

Tijdens de aanvraag van een aantal van de vergunningen kunt u kiezen voor de Express Service. Uw aanvraag wordt dan met voorrang behandeld. Hierbij streeft Kiwa er naar om de vergunning verzend- of afhaalgereed te hebben op de tweede werkdag nadat uw correct en volledig ingevulde en betaalde aanvraag is ingediend. Naast het tarief voor de vergunning betaalt u €123,42 (incl. btw en verzending per reguliere post). Lees alles over deze service op de pagina Express Service Wegvervoer.

ERRU register

In het ERRU register kunt u de gegevens van de in Nederland gevestigde busondernemingen en de bijbehorende vervoersmanagers met een vergunning voor beroepspersonenvervoer over de weg raadplegen en uw gegevens controleren. Met vervoersmanager wordt bedoeld: de vakbekwame persoon die belast is met het permanent en daadwerkelijk leiding geven aan het vervoer.

Kosten

De tarieven zijn inclusief 21% btw. De tarieven personenvervoer zijn vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren.

Communautaire vergunning voor busvervoer
€   618,31
Gewaarmerkt afschrift communautaire vergunning
€     83,49
Wijziging communautaire vergunning groot, vennoten€   298,87
Wijziging communautaire vergunning klein, naam/adres
€     83,49
Ontheffing vakbekwaamheid openbaar vervoer en besloten busvervoer€   485,21
Vergunning internationaal geregeld vervoer
€   618,31
Wijziging vergunning internationaal geregeld vervoer, groot
€   618,31
Wijziging vergunning internationaal geregeld vervoer, klein
€   308,55
Vergunningsbewijs internationaal geregeld vervoer
€     83,49
Reisbladenboek
€     82,28
Transitovergunning
€ 1450,79
Attest eigen vervoer binnen EU€     83,49
Vergunning ongeregeld vervoer met bussen
€   163,35

Veelgestelde vragen

Meer informatie over de aanvraag van een vergunning voor busondernemers vindt u op de pagina veelgestelde vragen.

Overige