Express Service Scheepvaart

Bij de Express Service Scheepvaart van Kiwa Register wordt uw aanvraag van een scheepvaartdocument met voorrang behandeld. De service omvat het monsterboekje, het vaarbevoegdheidsbewijs, erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs en erkenning van het bekwaamheidsbewijs.

Als u een scheepvaartproduct aanvraagt via onze Express Service wordt het gewenste product uiterlijk afgegeven op de tweede werkdag nadat uw correct en compleet ingevulde aanvraag én de betaling door ons zijn ontvangen. Uw aanvraag wordt bovendien persoonlijk behandeld door een medewerker van ons Express Service-team. Kijk hier voor meer informatie over de Express Service.

Producten Express Service Scheepvaart

Hieronder vindt u een overzicht van de producten waarvoor de Express Service van Kiwa Register beschikbaar is. Alle producten kunt u aanvragen via het aanvraagportal.

Tarief

Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service € 130,68 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post). Indien u de aanvraag annuleert of als uw aanvraag negatief wordt beschikt, worden de kosten voor de Express Service niet gerestitueerd.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van de Express Service en ervoor te zorgen dat uw product op de tweede werkdag kan worden afgegeven, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • De aanvraag voor zowel het product als de Express Service moet worden ingediend via de aanvraagportal. Bij de aanvraag van uw product kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van de Express Service.
  • De aanvraag voor het product moet zijn voorzien van alle gevraagde, correcte en geldige bijlagen.
  • De Express Service start nadat de betaling voor zowel het product als de Express Service is ontvangen. U kunt de betaling verrichten via de internetkassa (de betaling moet zijn ontvangen op het moment dat de internet kassa is afgerond en bevestigd) of via overboeking (de betaling moet zijn ontvangen op het moment dat door ons geconstateerd wordt dat de betaling op onze rekening is bijgeschreven).

Let op!

Bij afgifte van een erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs, erkenning van het bekwaamheidsbewijs en bij een eerste aanvraag van een vaarbevoegdheidsbewijs voor Nederlandse officieren vraagt Kiwa Register een verificatie op. Als de benaderde instantie niet tijdig reageert of als de verificatie niet positief is, kan het voorkomen dat er niet aan de leveringstermijn kan worden voldaan.