Kiwa Register

We create trust

Attest eigen vervoer binnen de EU

Aanvraag

Voor niet-commercieel personenvervoer, maar wel grensoverschrijdend, het zogenaamde 'eigen vervoer' is een attest verplicht.

Een aanvraag voor een attest kunt u schriftelijk indienen bij ons. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier rechts op deze pagina.  

Behandeling

Voor de behandeling van uw aanvraag of wijziging is een vergoeding verschuldigd. Na ontvangst van uw aanvraagformulier wordt aan u een ontvangstbevestiging met factuur toegezonden. De betaling vormt een onderdeel van uw aanvraag en dient binnen vier weken na dagtekening te worden voldaan. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de betaling is ontvangen en verwerkt en uw aanvraag compleet is. De beslissing op uw aanvraag wordt u uiterlijk twaalf weken daarna toegestuurd. Als na vier weken de leges nog niet zijn voldaan zijn of de aanvraag is nog incompleet, dan wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld.

Gerelateerde producten

Tarieven bus

Tarieven bus

Express Service Wegvervoer