Kiwa Register

We create trust

Ontheffing vaartijden/bemanningssterkte

Bij bedrijfsmatig vervoer over binnenwateren (vrachtvervoer en passagiersvervoer), kan de eigenaar/exploitant van een binnenschip een aanvraag indienen voor ontheffing van vaartijden of bemanningssterkte. 

Om in aanmerking te komen voor ontheffing van vaartijden of bemanningssterkte, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • kopie van een uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden (indien er onderliggende holdings in de B.V. zitten, moeten ook hiervan uittreksels van ingediend worden. Er moet een natuurlijk persoon in vermeld staan);
  • kopie van een uittreksel Kadaster, niet ouder dan 6 maanden, dan wel de akte van levering. Bij niet kadaster plichtige schepen moet bewezen worden wie de eigenaar is. Dit kan onder meer door een (notariële) koopakte of verzekeringspolis;
  • gegevens van het schip/schepen (scheepsnaam en ENI-nummer) waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd;
  • kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of een identiteitskaart, geen rijbewijs);
  • kopie geldig Certificaat van Onderzoek;
  • het specifieke werkgebied (traject en eventueel een legenda) en welke exacte werkzaamheden er worden uitgevoerd;
  • vaargebied (kaart van de vaarroute);
  • bemanningssterkte waarvoor u een ontheffing aanvraagt, die bij de werkzaamheden worden gebruikt;
  • periode waarvoor u de ontheffing aanvraagt.  

De ontheffing per schip is maximaal één jaar geldig. Algemene ontheffingen worden nooit verleend.

Gebruik het aanvraagformulier rechts op deze pagina om de ontheffing vaartijden/bemanningssterkte aan te vragen.

Gerelateerde producten

Tarieven binnenvaartproducten

Tarieven binnenvaart

Binnenvaart

 

Express Service Scheepvaart