Kiwa Register

We create trust

Type rating High-Speed Craft certificaat

Kapitein, stuurlieden, werktuigkundigen en maritieme officieren van hogesnelheidsschepen moeten in bezit zijn van het certificaat Type Rating High-Speed Craft (Type Rating HSC) voor het hogesnelheidschip waarop zij dienst doen. 

Voorwaarden

Voor de afgifte van het certificaat Type Rating HSC heeft de aanvrager met goed gevolg een erkende training afgerond die voldoet aan voorschrift 18.3.3 van de resolutie MSC.97(73) van de Maritieme Veiligheidscommissie aangenomen Internationale Code voor de veiligheid van hogesnelheidsschepen (High-Speed Craft Code, 2000). 

Wat heb ik nodig?

Gebruik het Aanvraagformulier Type rating High-Speed Craft certificaat om uw aanvraag voor in te dienen. Een volledig ingevuld aanvraagformulier met de vereiste bewijsstukken, zoals vermeld bij punt 5 in het aanvraagformulier, kunt u mailen naar nl.scheepvaart@kiwa.com.

Kosten

Het tarief voor het High-Speed Craft certificaat is door de overheid vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren en zijn inclusief 21% btw. Een Type Rating High-Speed Craft certificaat kost €171,82.

Betaling

U dient de factuur achteraf te betalen. U krijgt de factuur per e-mail toegestuurd.

Veelgestelde vragen

Meer informatie vindt u op de pagina veelgestelde vragen.