Kiwa Register

We create trust

Type rating High-Speed Craft certificaat

Kapitein, stuurlieden, werktuigkundigen en maritieme officieren van hogesnelheidsschepen moeten in bezit zijn van het certificaat Type Rating High-Speed Craft (Type Rating HSC) voor het hogesnelheidschip waarop zijn dienst doen. 

Voorwaarden

Voor de afgifte van het certificaat Type Rating HSC heeft de aanvrager met goed gevolg een erkende training afgerond die voldoet aan voorschrift 18.3.3 van de resolutie MSC.97(73) van de Maritieme Veiligheidscommissie aangenomen Internationale Code voor de veiligheid van hogesnelheidsschepen (High-Speed Craft Code, 2000). 

Aanvraag

Gebruik het formulier rechts op deze pagina om uw aanvraag voor een Type Rating High-Speed Craft in te dienen. 

Verloren of gestolen

Indien het certificaat Type Rating High Speed Craft is verloren of gestolen kan een duplicaat worden aangevraagd. U moet dan een kopie van uw geldige nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart of toeristenkaart) overleggen.

Gerelateerde producten

Tarieven koopvaardij

Tarieven koopvaardij

Aanvraagportal

Veelgestelde vragen over de aanvraag portal.

  • DigiD / eHerkenning
  • Uploaden pasfoto
  • Systeem

Scheepvaart

Veelgestelde vragen over de aanvraag van vergunningen voor de scheepvaart

Express Service Scheepvaart