Service voorwaarden

Kiwa Register B.V. legt zich toe op het efficiƫnt verwerken van aanvragen voor formele vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de lucht- en zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg. Kiwa Register B.V. is onderdeel van Kiwa N.V., een internationale onderneming op het gebied van testen, inspecties en certificering. Jaarlijks verstrekt Kiwa Register B.V. namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden aan natuurlijke personen en bedrijven in de transportsector.

Beslistermijn

Voor het behandelen van aanvragen voor deze vergunningen en bevoegdheden zijn wij gehouden aan de toepasselijke specifieke wet- en regelgeving en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Zo moeten we binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over uw aanvraag. Deze periode heet de beslistermijn. Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de specifieke wet- en regelgeving. Is dit niet het geval dan moeten wij in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken.

De beslistermijn start op het moment dat uw aanvraag voor een vergunning of bevoegdheid compleet en betaald is. Is uw aanvraag niet compleet en/of betaald dan bieden wij u de gelegenheid om uw aanvraag binnen 4 weken aan te vullen door de ontbrekende gegevens of bescheiden alsnog aan te leveren of de betaling te voldoen. Reageert u niet dan kunnen wij uw aanvraag, ingevolge artikel 4:5 Awb, buiten behandeling stellen.

Tarieven en betaling

Voor de behandeling van een aanvraag voor een vergunning of bevoegdheid betaalt u een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld tarief plus BTW. Het tarief vindt u op de aanvraagpagina van het specifieke product. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld een Express Service. Hiervoor betaalt u een door Kiwa Register B.V. vastgesteld tarief.

Voor een aantal producten kunt u direct online betalen bij het indienen van uw aanvraag. De betaalopties zijn in dat geval een betaling met iDEAL, creditcard of bankoverschrijving. In alle andere gevallen kunt u de betaling verrichten middels een overboeking - digitaal of anderszins - onder vermelding van het betalingskenmerk.

Bezwaar- en beroep

Indien u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag dan kunt u daar, op grond van de Awb binnen 6 weken, bezwaar tegen maken. De bezwaarclausule vindt u in de beslissing op uw aanvraag, doorgaans onderaan het besluit. Bezwaarschriften worden behandeld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ILT is ingevolge de Awb gehouden binnen een vastgestelde periode een beslissing te nemen over uw bezwaarschrift.

Klachten

Klantvriendelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij stellen alles in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u van mening bent dat wij u of een ander niet op een correcte manier hebben behandeld, kunt u een klacht indienen. Hoe u dat kunt doen, leest u in het klachtenreglement.

Privacy

Ten behoeve van het verstrekken van vergunningen en bevoegdheden verwerken wij persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer dit uitdrukkelijk vereist is in de wettelijke verplichtingen. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze privacyverklaring.