Aanvraagstatus bekijken

Als u een aanvraag heeft ingediend voor een smart tachograafkaart of een product uit de sector Scheepvaart, dan kunt u de status online inzien in het aanvraagportaal. Klik hier om in te loggen en de status van uw aanvraag te bekijken. Het aanvraagportal werkt niet op mobiele apparaten, gebruik daarom een PC of laptop.

De aanvraagstatus van andere producten zijn nog niet online in te zien. Ook onze klantenservice kan u hier geen inzicht in geven.

In de onderstaande tabel vindt u de status zoals het in de aanvraagportal staat en daarnaast de betekenis. 

Status in de aanvraagportal Betekenis
Afgesloten De aanvraag is afgesloten.
Afgewezen De beschikking is aangemaakt en wordt verstuurd.
Afwijzing voorgenomen De brief 'voornemen tot afwijzen' is aangemaakt en wordt verstuurd. U heeft twee weken om te reageren.
Bezwaar in behandeling U heeft bezwaar ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ILT.
Buiten behandeling gesteld De beschikking is aangemaakt en wordt verstuurd.
In behandeling Kiwa Register is bezig met de behandeling van de aanvraag.
Incompleet en/of onbetaald De aanvraag is incompleet ingediend en/of de factuur is nog niet betaald. Als de aanvraag incompleet is, heeft u onder 'Mijn aanvragen' de mogelijkheid om bijlagen te uploaden. Als u niet de mogelijkheid ziet om bijlagen te uploaden, dan is de factuur nog niet (of niet geheel) betaald.
Toegekend Uw product wordt geproduceerd en verzonden. Als u een digitale tachograafkaart heeft aangevraagd, krijgt u een bezorgbericht.
Wacht op aanvulling Eén of meerdere bijlagen zijn afgekeurd. De brief waarin wij u om aanvullende gegevens vragen is aangemaakt en wordt verstuurd.