Fraudebeleid

Kiwa Register B.V. verleent vergunningen en andere waardedocumenten namens de overheid. 

Het voorkomen van fraude is een belangrijk onderwerp voor Kiwa. Fraude ondermijnt het vertrouwen in de overheid en in Kiwa Register als vergunningverlener. Worden door Kiwa Register bij de uitvoering van haar werkzaamheden onregelmatigheden geconstateerd dan zal de zaak nader worden onderzocht door Kiwa. Bij een vermoeden van fraude zal aangifte worden gedaan, zodat de zaak strafrechtelijk kan worden onderzocht en vervolgd. 

Het begrip fraude als zodanig is niet gedefinieerd in het Wetboek van Strafrecht, maar gedacht moet worden aan: valsheid in geschrifte, oplichting, bedrog, benadeling van de overheid, corruptie, diefstal en / of verduistering.