Kiwa Register

We create trust
Let op: GMDSS afgegeven door een ander land dan het nationale CoC? Lees hier meer informatie

Vaarbevoegdheidsbewijs

Elke zeevarende, die dienst doet in een functie zoals genoemd op het bemanningscertificaat, moet in het bezit zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs. 

Om in aanmerking te komen voor een vaarbevoegdheidsbewijs, moet een zeevarende kennis en ervaring (diensttijd) aantonen en bepaalde opleidingen en cursussen hebben gevolgd.

Aanvraag

U kunt uw vaarbevoegdheidsbewijs aanvragen via de aanvraagportal. Het aanvraagportal werkt niet op mobiele apparaten, gebruik daarom een PC of laptop.

Daarnaast zijn er documenten die u kunnen helpen bij uw aanvraag, namelijk de aanvraag matrix, vaartijdverklaring en was-wordt-lijst. Deze documenten vindt u onder 'Gerelateerde documenten'. 

De vaartijdverklaring kunt u alleen gebruiken bij een verlenging of een verhoging van uw bevoegdheid. 

Eerste aanvraag

In de aanvraagmatrix (rechts op deze pagina) vindt u de eisen voor het eerste vaarbevoegdheidsbewijs. U kunt een aanvraag indienen als uw diploma niet ouder is dan vier jaar.

Verhoging

De eisen voor het verhogen van uw functie vindt u in de aanvraagmatrix rechts op deze pagina. Alleen vaartijd opgedaan in een officiersfunctie kan worden gebruikt voor het verhogen.

Verlenging

Als u twaalf maanden heeft gevaren in een relevante functie, vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag, kunt u uw vaarbevoegdheidsbewijs verlengen. 

Het is ook mogelijk om uw vaarbevoegdheidsbewijs te verlengen als u drie maanden vaartijd heeft in een relevante functie in de periode van zes maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag.

Voor de functie schipper moet bij het verlengen het certificaat "medische eerste hulp aan boord" en het certificaat "medische zorg aan boord" worden ingediend bij de aanvraag. Uitzondering is de functie “schipper beperkt vaargebied”, hiervoor hoeft u alleen het certificaat "medische eerste hulp aan boord" in te dienen.

Wachtlopend gezel zeevisvaart

Voor de functie "wachtlopend gezel zeevisvaart" hoeft u geen visserij diploma te hebben. Om in aanmerking te komen voor deze functie moet u het volgende indienen bij de aanvraag:  

Het vaarbevoegdheidsbewijs wachtlopend gezel zeevisvaart is onbeperkt geldig. 

Erkenning buitenlands visserij vaarbevoegdheidsbewijs 

Op dit moment zijn er nog geen overeenkomsten met het buitenland. Hierdoor is het niet mogelijk om een erkenning van een buitenlands visserij vaarbevoegdheidsbewijs aan te vragen. Zodra hier meer over bekend is zal deze pagina worden aangevuld.

Verloren of gestolen

Als uw vaarbevoegdheidsbewijs is verloren of gestolen, kunt u een duplicaat aanvragen. Neem contact met ons op als u een duplicaat wilt van een vaarbevoegdheidsbewijs afgegeven vóór 1 april 2019. 

Gerelateerde producten

Tarieven visserijproducten

 

Scheepvaart

Veelgestelde vragen over de aanvraag van vergunningen voor de scheepvaart

Hulp bij uw aanvraag

Hulp bij de eerste aanvraag van uw vaarbevoegdheidsbewijs en alle scheepvaartformulieren en -documenten

Aanvraagportal

Veelgestelde vragen over de aanvraag portal.

  • DigiD / eHerkenning
  • Uploaden pasfoto
  • Systeem

Express Service Scheepvaart