Kiwa Register

We create trust

Persoonsdispensatie

In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij ziekte van bemanningsleden of niet voldoen aan de bevoegdheidseis, kan een vrijstelling worden verleend aan personen en/of schepen die door onvoorziene omstandigheden niet met de voorgeschreven bemanning een geplande reis kan maken. Voorwaarde is dat er geen gevaar voor de persoon, eigendom of omgeving mag zijn.

Dispensaties

Er zijn twee soorten dispensaties: 

  1. Persoonsdispensaties: de persoonsdispensatie is een ontheffing die verleend wordt aan een bemanningslid ten aanzien van de verplichting om in het bezit te zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs. Deze kunt u bij Kiwa Register aanvragen.
  2. Scheepsdispensaties: de scheepsdispensatie is een ontheffing die het schip krijgt om deze te bemannen in overeenstemming met het bemanningscertificaat. Deze kunt u aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Voorwaarden

Uitsluitend de scheepsbeheerder kan een aanvraag indienen door gebruik te maken van het aanvraagformulier rechts op deze pagina. 

Aanvraag

U kunt een persoonsdispensatie aanvragen via het daarvoor bestemde formulier (rechts op deze pagina) op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur. Vrijdagmiddag ná 17.00 uur kunt u via het volgende telefoonnummer contact opnemen met Port State Control: 070-456 4650.

Gerelateerde producten

Tarieven visserijproducten

 

Scheepvaart

Veelgestelde vragen over de aanvraag van vergunningen voor de scheepvaart

Hulp bij uw aanvraag

Hulp bij de eerste aanvraag van uw vaarbevoegdheidsbewijs en alle scheepvaartformulieren en -documenten

Express Service Scheepvaart