Kiwa Register

We create trust

Verklaring ter beschikkingstelling

Het kan voorkomen dat u als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer een vracht wilt vervoeren en u niet de beschikking over voldoende chauffeurs heeft. Het is dan mogelijk om tijdelijk chauffeurs in dienst te nemen door gebruik te maken van collegiale inleen of een erkend uitzendbureau. 

Voor wie?

Ondernemers die een chauffeur nodig hebben kunnen daarvoor terecht bij uitzendbureaus die chauffeurs voor het beroepsgoederenvervoer uitzenden. Alleen uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen dit. Een chauffeur heeft dan een 'verklaring ter beschikkingstelling' nodig. De chauffeur dient deze onderweg bij controle te kunnen tonen. Het uitzendbureau verstrekt deze verklaring.

Als de werkzaamheden voor de chauffeur eindigen bij het bedrijf waar hij is uitgezonden, moet de verklaring ter beschikkingstelling ingeleverd worden bij het uitzendbureau. 

Voorwaarden

Uitzendbureaus die chauffeurs uitzenden in het beroepsgoederenvervoer dienen een aanwijzingsbeschikking aan te vragen bij Kiwa Register.

Wanneer u als ondernemer tijdelijk niet beschikking heeft over voldoende chauffeurs, kunt u onder bepaalde voorwaarden chauffeurs van een andere onderneming inhuren. Dat wordt ook wel collegiale inleen genoemd.

De voorwaarden voor collegiale inhuur zijn: 

  • de chauffeur moet in dienst zijn van een onderneming met een geldige vergunning;
  • de chauffeur moet een verklaring van dienstbetrekking kunnen tonen;
  • er mag geen winst gemaakt worden op het uitlenen van chauffeur;
  • de uitleen mag alleen voor een bepaalde tijd plaatsvinden;
  • beide ondernemingen dienen een verklaring te ondertekenen die gezamenlijk is opgesteld.

Gerelateerde producten

Tarieven vrachtauto

 

Express Service Wegvervoer