Kiwa Register

We create trust

Internationaal geregeld vervoer

Voorwaarden

Voor internationaal geregeld vervoer, het zogenaamde 'lijndienstvervoer', is een aparte vergunning internationaal geregeld vervoer met een vergunningbewijs verplicht.

Elke busonderneming die beschikt over een communautaire vergunning kan een aanvraag indienen voor een vergunning grensoverschrijdend geregeld vervoer (internationale lijndienstvergunning). Deze aanvraag kan worden gedaan door een in Nederland gevestigde ondernemer of door een in de EU gevestigde ondernemer als het begin of eindpunt van de geregelde dienst (lijndienst) in Nederland ligt.

Bij de aanvraag dient u de volgende stukken te voegen: 

  • kopie van een geldige communautaire vergunning
  • dienstregeling
  • tariefregeling
  • een kaart op schaal
  • een schema van rij- en rusttijden van de chauffeur(s)
  • aanvraagformulier

Nadat de aanvrager alle stukken heeft aangeleverd en de factuur is betaald, is de aanvraag compleet en wordt deze in behandeling genomen.

Als de ingediende stukken zijn beoordeeld en goedgekeurd wordt de aanvraag voor advies (goedkeuring of instemming) gezonden naar alle vergunningverlenende autoriteiten van de doorreislanden van de lijndienst (b.v. voor een lijndienst Amsterdam-Madrid naar België, Frankrijk, Spanje).

De termijnen zijn eveneens door de EU voorgeschreven: de landen aan wie om instemming/goedkeuring wordt gevraagd hebben twee maanden de tijd om te reageren.

De aanvrager moet uiterlijk vier maanden nadat de aanvraag compleet is ingediend een besluit op zijn aanvraag ontvangen hebben.

De vergunning wordt afgegeven voor maximaal vijf jaar.

Gerelateerde producten

Tarieven bus

Tarieven bus

Express Service Wegvervoer