Kiwa Register

We create trust
Let op: lees hier meer over de nieuwe gegevens die u dient aan te leveren bij uw bus-aanvraag.

Eerste aanvraag en vernieuwing communautaire vergunning

Een ondernemer die internationaal en/of nationaal personenvervoer met bussen of touringcars aanbiedt, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een vereiste is een communautaire vergunning en per bus een gewaarmerkt afschrift, het bewijs dat de Nederlandse vervoerder is toegelaten tot het beroep van wegvervoerondernemer. De communautaire vergunning en de gewaarmerkte afschriften zijn geldig voor vijf jaar. Hierna moet de vergunning en de gewaarmerkte afschriften opnieuw worden aangevraagd.

Wat heb ik nodig?

U heeft de volgende documenten nodig om een aanvraag te kunnen doen:

Kies voor een onderdeel en lees hoe u dit deel in orde kunt maken:

Levering

Binnen twaalf weken nadat uw aanvraag compleet en betaald is ontvangt u de beslissing op uw aanvraag.

Express Service

Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid een spoedaanvraag te doen. Kies dan tijdens de aanvraag voor de Express Service. Naast het tarief voor de aanvraag van de vergunning zijn de kosten voor deze aanvraag €130,68 (incl. btw en verzending per reguliere post). Lees alles over deze service op de pagina Express Service producten in het wegvervoer.

Geldigheid

Een communautaire vergunning wordt voor vijf jaar afgegeven. Om de vijf jaar dient u een vernieuwingsaanvraag te doen. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de vernieuwingsaanvraag. 

Een aantal gegevens op uw vergunning dienen gelijk aan de werkelijkheid te zijn. Daarom bent u verplicht bepaalde wijzigingen aan ons door te geven. Ga hiervoor naar de aanvraagpagina Wijziging communautaire vergunning.

Kosten

Het tarief voor de vergunning is door de overheid vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren. Een communautaire vergunning kost € 654,61 (incl. btw) en voor elk gewaarmerkt afschrift € 88,33 (incl. btw).  

Betaling

Na inzending van uw aanvraag ontvangt u een betaalverzoek. Die moet uiterlijk vier weken na dagtekening worden voldaan. Na betaling ontvangt u een factuur.

Als blijkt dat niet alle vereiste gegevens juist zijn aangeleverd, dan kunt u uw aanvraag aanvullen. Als u de aanvraag annuleert of als uw aanvraag wordt afgewezen, vindt er géén restitutie van de betaalde factuur plaats.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over de aanvraag van een vergunning voor busondernemers vindt u op de pagina veelgestelde vragen.