Express Service Wegvervoer

Bij de Express Service Wegvervoer van Kiwa Register wordt uw aanvraag van een wegvervoerdocument met voorrang behandeld. De service omvat onder andere de vergunning voor taxivervoer, het gewaarmerkt afschrift, attest eigen vervoer binnen de EU, toelatingen naar Rusland en Belarus (bus) en het vergunningbewijs (taxi).

Als u een document voor wegvervoer aanvraagt via onze Express Service wordt het gewenste product uiterlijk afgegeven op de tweede werkdag nadat uw correct en compleet ingevulde aanvraag én de betaling door ons zijn ontvangen. Uw aanvraag wordt bovendien persoonlijk behandeld door een medewerker van ons Express Service-team. Kijk hier voor meer informatie over de Express Service.

Producten Express Service Wegvervoer

Hieronder vindt u een overzicht van de producten waarvoor de Express Service van Kiwa Register beschikbaar is. Als u op de link klikt, komt u bij het aanvraagformulier van het betreffende product.

Tarief

Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service €130,68 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post). Indien u de aanvraag annuleert of als uw aanvraag negatief wordt beschikt, worden de kosten voor de Express Service niet gerestitueerd.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van de Express Service moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • De aanvraag voor zowel het product als de Express Service moet zijn ingediend via het hiervoor bestemde aanvraagformulier. Bij de aanvraag van uw product kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van de Express Service door dit aan te geven op het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier kan worden gemaild naar (NL.Wegvervoer@kiwa.com), verstuurd per post of worden afgegeven aan de balie van Kiwa Register (Rijswijk). Als er originele documenten bij uw aanvraag gevraagd worden, moet u deze per post opsturen of persoonlijk afgegeven aan onze balie.
  • De aanvraag voor het product moet zijn voorzien van alle gevraagde, juiste en correcte, bijlagen.
  • De Express Service start nadat de betaling voor zowel het product als de Express Service is ontvangen. U kunt de betaling verrichten via overboeking (de betaling moet zijn ontvangen op het moment dat door ons geconstateerd wordt dat de betaling op onze rekening is bijgeschreven).