Kiwa Register

We create trust

Eerste aanvraag

Taxiondernemers moeten in Nederland in het bezit zijn van een vergunning voor taxivervoer. Zo worden arbeidsomstandigheden van chauffeurs verbeterd en wordt oneerlijke concurrentie tegengegaan. Kiwa Register verstrekt deze vergunning namens de overheid.

Let op:

  • Voordat u een aanvraag voor de vergunning voor taxivervoer kunt doen, dient u eerst ingeschreven te zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) met SBI-code 4932. Dit kunt u doen via de website van de Kamer van Koophandel.
  • Kiwa dient bij uw aanvraag de originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te ontvangen. Een (digitale) kopie kan niet worden goedgekeurd. Stuur uw aanvraag daarom per post aan Kiwa Register.

Wat heb ik nodig?

U heeft de volgende documenten nodig om een aanvraag te kunnen doen. 

Kies voor een onderdeel en lees hoe u dit deel in orde kunt maken:

i

Levering

Binnen twaalf weken nadat uw aanvraag compleet en betaald is ontvangt u de beslissing op uw aanvraag.

Geldigheid

Een vergunning voor taxivervoer wordt voor onbepaalde tijd afgegeven.

Om de vijf jaar wordt getoetst of er nog steeds aan de voorwaarden voor een vergunning voor taxivervoer wordt voldaan. Daarvoor moet u een periodieke toets indienen. Drie maanden van tevoren wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd. U bent vervolgens zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de toets. Bij het niet op tijd indienen van de toets wordt een procedure voor intrekking van de vergunning gestart.

Een aantal gegevens op uw vergunning dienen gelijk aan de werkelijkheid te zijn. Daarom bent u verplicht bepaalde wijzigingen aan ons door te geven. Kijk voor meer informatie op onze pagina over wijzigingen op uw vergunning.

Kosten

Het tarief voor de vergunning is door de overheid vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren. Een vergunning voor taxivervoer kost €317,02 (incl. btw).

Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid een spoedaanvraag te doen. Kies dan tijdens de aanvraag voor de Express Service. Naast het tarief voor de aanvraag van de vergunning zijn de kosten voor deze aanvraag €130,68 (incl. btw en verzending per reguliere post).

Betaling

Na inzending van uw aanvraag ontvangt u een betaalverzoek. Die moet uiterlijk vier weken na dagtekening worden voldaan. Na betaling ontvangt u een factuur.

Als blijkt dat niet alle vereiste gegevens juist zijn aangeleverd, dan kunt u uw aanvraag aanvullen. Als u de aanvraag annuleert of als uw aanvraag wordt afgewezen, vindt er géén restitutie van de betaalde factuur plaats.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over de aanvraag van een vergunning voor taxivervoer vindt u op de pagina veelgestelde vragen.