Kiwa Register

We create trust
Let op: lees hier meer over de uitgifte van de nieuwe smart tachograafkaart versie 2, update 22-02-2024

Smart tachograaf kaart defect, verloren of gestolen

Volgens de Regeling tachograafkaarten artikel 5 lid 1 bent u verplicht binnen zeven kalenderdagen na het tijdstip van vaststelling dat uw kaart defect, verloren of gestolen is, bij Kiwa Register een vervangende kaart aan te vragen. Deze melding kan alleen door de houder van de kaart worden gedaan.

U kunt een duplicaat aanvragen. Ook als u geen vervangende kaart wilt aanvragen dient u een melding bij Kiwa Register te maken te maken.

Pincode kwijt

Ook indien u de pincode van de werkplaatskaart kwijt bent dient u de kaart in te trekken en een vervangende kaart aan te vragen. Het is niet mogelijk om de pincode opnieuw aan te vragen. Dit kan alleen gedurende een beperkte termijn nadat de kaart is geproduceerd.

Wat wilt u doen?

Kaart teruggevonden of toch niet defect   

Op het moment dat u een vervangende kaart heeft aangevraagd, wordt de defect, verloren of defect gemelde kaart ingetrokken en wordt er een melding gemaakt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Een intrekking kan niet ongedaan gemaakt worden. Mocht u de verloren of gestolen kaart terugvinden of terugkrijgen, is deze niet meer te gebruiken. U bent verplicht om die kaart op te sturen naar Kiwa Register (Postbus 4, 2280 AA  Rijswijk (Zuid-Holland)).

Zonder bestuurderskaart blijven rijden

In het geval van een defect, verloren of gestolen bestuurderskaart moet u binnen zeven kalenderdagen na het tijdstip van vaststelling bij Kiwa Register een vervangende kaart aanvragen en de daarbij verstrekte verklaring aan de handhavers kunnen tonen. U kunt ten hoogste vijftien kalenderdagen, of gedurende een langere termijn als dit noodzakelijk is om het voertuig naar het bedrijf terug te rijden, zonder kaart blijven rijden.

Tevens moet u een handmatige registratie bijhouden.

 • Maak daarvoor aan het begin van de rit een afdruk van de gegevens van het door u bestuurde voertuig, waarop u melding maakt van: 
  • gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden (naam, nummer van de bestuurderskaart of het rijbewijs), voorzien van uw handtekening
  • rij- en rusttijden in de vorm van rijtijd, andere werkzaamheden, beschikbaarheidstijd en onderbreking of rust.   
 • Aan het eind van de rit:
  • maakt u een afdruk van de gegevens betreffende de tijden die door de tachograaf zijn geregistreerd
  • tekent u alle tijden op die aan andere werkzaamheden, beschikbaarheid en rust zijn besteed na de aan het begin van de rit gemaakte afdruk, indien deze niet door de tachograaf zijn geregistreerd
  • vermeldt u in dat document gegevens die uw identificatie mogelijk maken (naam, nummer van de bestuurderskaart of het rijbewijs), voorzien van uw handtekening.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Coulance-regeling m.b.t. leges vervangende smart tachograafkaart

Is uw kaart defect en niet ouder dan één jaar gerekend vanaf de beschikkingsdatum, dan bieden wij u de mogelijkheid om uw kaart door ons te laten onderzoeken. Hiervoor kunt u een verzoek bij ons indienen. Volg hiervoor de volgende procedure:

 1. Vraag een vervangende kaart aan via het aanvraagportal.
 2. Wanneer u de vervangende kaart in ontvangst neemt, geeft u de defecte kaart mee aan de bezorger.
 3. Dien een verzoek in om uw kaart te laten testen. U kunt uw verzoek indienen tot zes weken nadat u de defecte kaart heeft meegegeven met de bezorger.
 4. Wij onderzoeken de kaart.
 5. U ontvangt binnen vijftien werkdagen uitsluitsel van het onderzoek.
 6. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de kaart door ons niet defect is geleverd, dan zijn leges verschuldigd.

Klik hier om het verzoek in te dienen

Als u een verzoek heeft ingediend en wij hebben uw defecte kaart na vier weken niet ontvangen, nemen wij deze niet in behandeling. U moet dan een nieuw verzoek indienen.

Levering

Binnen vijf werkdagen nadat uw aanvraag betaald is ontvangt u een sms en e-mail van AMP Groep om uw bezorgafspraak in te plannen. Kijk voor meer informatie over de bezorging van uw kaart in de veelgestelde vragen.

Kosten

Het tarief voor de vergunning is door de overheid vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren en zijn inclusief 21% btw. Een smart tachograafkaart kost €133,10.

Betaling

U kunt direct online betalen via iDEAL en creditcard (MasterCard of VISA). U kunt ook achteraf overboeken, na ontvangst van uw factuur.

Een aanvraag wordt altijd pas in behandeling genomen als deze compleet en betaald is.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over de aanvraag van een smart tachograafkaart vindt u op de volgende pagina's met meest gestelde vragen en aanvullende instructie documenten: