Kiwa Register

We create trust

Controlekaart

Handhavers hebben een controlekaart nodig om te controleren op de naleving van rij - en rusttijden. Met de controlekaart kan de registratie van rij- en rusttijden worden uitgelezen. Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de politie en andere opsporingsdiensten kunnen een controlekaart aanvragen.

Met behulp van de controlekaart is het mogelijk om de naleving van de rij- en rusttijden te controleren. Dat kan op twee manieren:
  1. Met de controlekaart zijn de gegevens op de bestuurderskaart af te lezen.
  2. Met de controlekaart kunnen de gegevens op de digitale tachograaf opgevraagd worden.

De controlekaart heeft een geldigheidsduur van twee jaar. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen en/of verlengen van een controlekaart zijn: 

  • de handhaver dient in dienst te zijn van de handhavende instantie;
  • er moet een getekende overeenkomst tussen Kiwa N.V. en de handhavende instantie zijn.

Aanvraagprocedure

U kunt de aanvraag digitaal indienen. Tijdens de aanvraagprocedure moet een aantal bewijsstukken worden geüpload. Zorg er daarom voor dat u, voordat u de aanvraag start, de volgende zaken bij de hand heeft: 

  • eHerkenning inloggegevens;
  • naam, adresgegevens en geboortedatum van de begunstigde;
  • digitaal betaalmiddel (iDEAL, creditcard).

U kunt uw aanvraag voor een controlekaart indienen door te klikken op de rode knop 'Controlekaart aanvragen'. Het aanvraagportal werkt niet op mobiele apparaten, gebruik daarom een PC of laptop.

Als uw aanvraag compleet is, inclusief betaling, wordt de aanvraag in behandeling genomen. Voor een verlenging moet u opnieuw aantonen dat u voldoet aan de vereisten voor afgifte van een controlekaart.

Wet- en regelgeving

Gerelateerde producten

Tarieven slimme tachograafkaarten

 

Aanvraagportal

Veelgestelde vragen over de aanvraag portal.

  • DigiD / eHerkenning
  • Uploaden pasfoto
  • Systeem

Bezorging smart tachograaf- en boordcomputerkaarten

Veelgestelde vragen over de bezorging van digitale tachograafkaarten en boordcomputer taxikaarten.

Kaart verloren, defect of gestolen

Indien uw smart tachograafkaart verloren, gestolen of defect is, bent u verplicht binnen zeven kalenderdagen na het tijdstip van vaststelling bij Kiwa Register een…