Smart tachograaf

Veelgestelde vragen over de aanvraag van een smart tachograaf kaart.

 

Wat is de levertijd van de smart tachograafkaarten?

De levertijd van de smart tachograafkaarten (vier weken) is vastgelegd in de Regeling tachograafkaarten.
 

De geldigheid van mijn rijbewijs verloopt eerder dan de geldigheid van mijn bestuurderskaart. Moet ik een nieuwe bestuurderskaart aanvragen als ik een nieuw rijbewijs (met een ander rijbewijsnummer) ontvang?

Nee, uw bestuurderskaart blijft geldig. Ook als het nummer van het nieuwe rijbewijs niet meer correspondeert met het rijbewijsnummer op de bestuurderskaart.
 

Wat kost de smart tachograafkaart?

De tarieven voor smart tachograafkaarten vindt u hier.
 

Kan ik een smart tachograafkaart met spoed aanvragen?

Nee. Voor de smart tachograafkaart hebben wij geen spoedprocedure.
 

Zijn de nieuwe kaarten, de smart tachograafkaarten, verplicht?

Vrachtwagens die na 14 juni 2019 op kenteken worden gezet, moeten een smart tachograaf hebben. Om deze te kunnen ijken is een werkplaatskaart nodig.
Voor de overige kaarten geldt dat ze gewoon kunnen en mogen worden gebruikt, ook in een smart tachograaf. Alleen kunnen dan niet alle functionaliteiten van de smart tachograaf worden gebruikt. Dat geldt ook andersom: smart tachograafkaarten kunnen ook in digitale tachografen worden gebruikt, maar ook dan kunnen alleen de functionaliteiten van de digitale tachograaf worden gebruikt.
 

Kunnen de digitale tachograafkaarten worden gebruikt in de smart tachograaf?

De huidige generatie digitale tachograafkaarten, met uitzondering van de werkplaatskaarten, blijven gewoon werken in de nieuwe smart tachograaf.
U heeft met de oude kaarten geen toegang tot de nieuwe functionaliteiten van de smart tachograaf, hiervoor hebt u een smart tachograafkaart nodig.
Omgekeerd werken smart tachograafkaarten ook in de huidige generatie digitale tachografen, ook dan geldt dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe functionaliteiten.
Uitzondering zijn de werkplaatskaarten; om een smart tachograaf te kunnen ijken is een smart tachograafkaart nodig.
 

Moet een zzp'er een bedrijfskaart en een bestuurderskaart hebben?

Een zzp'er die voor eigen rekening en risico werkt, moet zowel een bedrijfskaart als een bestuurderskaart hebben. 
 

Wat is een tijdelijke bestuurderskaart?

Een tijdelijke bestuurderskaart is een bestuurderskaart voor chauffeurs afkomstig uit een niet EU/EER-land die werkzaam zijn bij een Nederlandse onderneming en daarvoor beroepsmatig goederenvervoer of beroepsmatig personenvervoer op een touringcar uitvoeren. Zij dienen in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning (en in het geval van goederenvervoer tevens een bestuurdersattest). De tijdelijke bestuurderskaart heeft een maximale geldigheidsduur van 185 dagen. Indien de tewerkstellingsvergunning of het bestuurdersattest eerder afloopt, is de verloopdatum van de tijdelijke bestuurderskaart hieraan gelijkgesteld. Een tijdelijke bestuurderskaart wordt slechts eenmaal afgegeven.
 

Hoeveel bedrijfskaarten mag een bedrijf maximaal aanvragen?

Een bedrijf mag maximaal 62 bedrijfskaarten per vestiging aanvragen.
 

Wat kan een smart tachograaf dat de digitale tachograaf niet kan?

De term smart tachograaf komt voort uit de ‘Intelligent Transportation System (ITS) interface’ waarmee de nieuwe tachografen worden uitgerust. 
Hiermee kunnen in de toekomst allerlei applicaties voor verschillende doeleinden aan de tachograaf gekoppeld worden. Zo komt er een koppeling met satellietsystemen (GNSS) waarmee automatische uw positie kan worden bepaald en is het voor controlediensten mogelijk om bepaalde voertuig-gerelateerde gegevens op korte afstand uit te lezen (DSRC) waardoor controles gerichter kunnen worden ingezet. 
 

Heeft een wijziging van het Kamer van Koophandel nummer invloed op de bedrijfskaart?

Als uw Kamer van Koophandel nummer verandert, krijgt u, wanneer uw bedrijfskaart verloopt, geen opvolgende bedrijfskaart, maar een nieuwe. Zodra de nieuwe bedrijfskaart is aangemeld op de tachograaf, kunnen de oude gegevens in de tachograaf niet meer worden uitgelezen. Als u één of meerdere bedrijfskaarten heeft die nog niet zijn verlopen en met hetzelfde nummer als de verlopen kaart, kunt u deze nog aanmelden op de tachograaf en de oude gegevens downloaden. Als u alleen verlopen bedrijfskaarten heeft, dan kunt u terecht bij een geautoriseerde werkplaats om de oude gegevens uit de tachograaf te laten lezen. 
 

Ik ben in het bezit van een in Nederland afgegeven bestuurderskaart die nog geldig is. Nu ga ik verhuizen naar het buitenland, moet ik in dat land een nieuwe kaart aanvragen?

Nee, uw bestuurderskaart is gewoon vijf jaar geldig, ongeacht of u naar het buitenland verhuist. Als de geldigheid van uw bestuurderskaart verloopt, moet u een nieuwe kaart aan te vragen in het land waarin u woonachtig bent.
 

Ik wil mijn smart tachograafkaart betalen, maar ik moet dat doen vanuit het buitenland. Wat is het IBAN-nummer en de SWIFT-code van Kiwa Register?

Voor betalingen vanuit het buitenland moet u het IBAN-nummer en de SWIFT-code van Kiwa Register gebruiken. Het IBAN-nummer van Kiwa Register is: NL62RABO0152544534. SWIFT code is: RABONL2U.
 

Kan een niet-EU chauffeur een bestuurderskaart aanvragen?

Ja, als de chauffeur in het bezit is van een tewerkstellingsvergunning en werkzaam is bij een Nederlandse onderneming (en in het geval van goederenvervoer tevens over een bestuurdersattest beschikt) kan er een tijdelijke bestuurderskaart worden aangevraagd door de werkgever. De bestuurderskaart wordt dan afgegeven voor de duur van de tewerkstellingsvergunning. 
 

Waarom heb ik een smart tachograafkaart volgens het Engels (UK) model?

Onze leverancier kon tijdelijk niet beschikken over Nederlandse type goedgekeurde smartcards. Daarom heeft u een smart tachograafkaart conform Engels (UK) model ontvangen.

De kaart voldoet aan alle technische en wettelijke eisen die aan een smart tachograafkaart worden gesteld en heeft de gebruikelijke looptijd. Bekijk voor meer informatie de pagina over Buitenlandse smart tachograafkaarten.

 

Waarom moet ik nu i.p.v. een diplomanummer een geldige bevoegdheidspas hebben om een werkplaatskaart aan te vragen?

Per 1 juli 2019 is de Regeling Tachograafkaarten gewijzigd. In artikel 6:1 Wijziging Regeling tachograafkaarten, staat in artikel 2, derde lid, onder a: een geldige bevoegdheidspas moet worden overlegd als bedoeld in artikel 1:4, eerste lid, van de Regeling tachografen.
 

Wat is er veranderd sinds de invoering van de smart tachograafkaart?

Met de introductie van de smart tachograafkaarten wijzigen er kleine dingen in het aanvraagproces:

  • De naam van het product verandert van digitale tachograafkaart naar smart tachograafkaart.
  • De handtekening is niet meer verplicht voor een bestuurderskaart, werkplaatskaart en controlekaart. 
  • Op de controlekaart vervalt de pasfoto.
 

Welke bevoegdheid heb ik nodig om een werkplaatskaart aan te kunnen vragen?

Om een werkplaatskaart aan te kunnen vragen dient u in het bezit te zijn van een bevoegdheidspas, deze kunt u aanvragen bij de RDW. Bij de aanvraag van een werkplaatskaart wordt u gevraagd het 6-cijferige nummer van uw bevoegdheidspas in te voeren.
 

Zijn de kosten voor smart tachograafkaarten in alle landen hetzelfde?

Ondanks het feit dat de smart tachograaf binnen Europa verplicht is, mag elk EU-lid zelf de prijs voor de kaarten bepalen. Het kan dus zijn dat een bestuurders-, bedrijfs- of werkplaatskaart in het ene land duurder is dan in het andere land. In Nederland wordt het tarief vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.