Kiwa Register

We create trust

Bekwaamheidsbewijs IGF-code

Elke zeevarende die dienst doet op schepen die vallen onder de IGF-code (the international code of safety for ships using gases or other los-flashpoint fuels) moet beschikken over een IGF-code bekwaamheidsbewijs basis of gevorderden. 

Vereisten IGF-code basis bekwaamheidsbewijs

Om in aanmerking te komen voor het IGF-code bekwaamheidsbewijs basis, moet u beschikken over een erkende IGF-code basistraining of een bekwaamheidsbewijs basis of gevorderden ladingbehandeling gastankschepen. 

Vereisten IGF-code gevorderden bekwaamheidsbewijs

Er zijn twee opties om in aanmerking te komen voor het IGF-code bekwaamheidsbewijs gevorderden.

Optie 1
U toont aan in het bezit te zijn van: 

 • een certificaat IGF gevorderden training en;
 • minimaal één maand ervaring met ten minste drie bunkeroperaties aan boord van schepen waarop de IGF-code van toepassing is. (Twee van de drie genoemde bunkeroperaties mogen worden vervangen door simulatortraining als onderdeel van de IGF training).

Optie 2
U toont aan in het bezit te zijn van: 

 • een bekwaamheidsbewijs ladingbehandeling gastankschepen voor gevorderden en;
 • bewijs dat u heeft deelgenomen aan ten minste drie ladingsoperaties aan boord van een gastankschip en;
 • bewijs dat u gedurende vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag ten minste drie maanden dienst heeft gedaan aan boord van één van onderstaande schepen:
  • schepen waarop de IGF-code van toepassing is of;
  • tankschepen met als lading brandstoffen waarop de IGF-code van toepassing is of;
  • schepen die gas of brandstof met een laag vlampunt gebruiken als brandstof.

Buitenlandse zeevarenden

Als buitenlandse zeevarende kunt u alleen een aanvraag indienen voor een IGF bekwaamheidsbewijs als u beschikt over een Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs (geen erkenning) of een Nederlands IGF trainingscertificaat.

Aanvraag

Het bekwaamheidsbewijs IGF-code kunt u digitaal aanvragen via onze portal. Tijdens de aanvraagprocedure moet een aantal bewijsstukken worden geüpload. Zorg er daarom voor dat u, voordat u de aanvraag start, de voor deze aanvraag benodigde bestanden digitaal bij de hand heeft.

Alternatieve ervaring

De volgende alternatieve relevante ervaring kan worden gebruikt tijdens het aanvragen van een IGF-code bekwaamheidsbewijs.

 • De ervaring opgedaan bij de nieuwbouw van het (as.) IGFCode schip; daarbij gaat het om het in gebruik nemen en proefdraaien van de installatie;
 • Ervaring op schepen die niet onder de IGF-code vallen, maar wel op brandstoffen met een laag vlampunt varen (dat zijn schepen die gebouwd zijn voor 1-1-2017). Doordat deze schepen niet onder de IGF-code vallen zijn ook de V/3 kwalificaties niet verplicht aan boord;
 • Ervaring op gastankschepen die vallen onder de IGC-Code;
 • Andere soorten van ervaring die in aanmerking kan komen: ervaring opgedaan met een walinstallatie die gebruikmaakt van IGF brandstoffen, ervaring aan boord van binnenvaartschepen met een IGF installatie en ervaring opgedaan bij bunkerterminals die IGF brandstoffen in- en uitnemen.

In alle gevallen vraagt Kiwa Register om met een verklaring van de scheepsbeheerder deze ervaring aan te tonen. Naast bovenstaande ervaring dient er drie maanden ervaring te worden overlegd en in het geval van een eerste aanvraag een goedgekeurd IGF trainingscertificaat alsmede een bewijs van drie bunkeroperaties ( of één indien in de training reeds twee simulaties zitten)
 
Advies is om alvorens gebruik te maken van bovenstaande contact op te nemen met Kiwa Register via nl.scheepvaart@kiwa.nl

Gerelateerde producten

Tarieven koopvaardij

Tarieven koopvaardij

Aanvraagportal

Veelgestelde vragen over de aanvraag portal.

 • DigiD / eHerkenning
 • Uploaden pasfoto
 • Systeem

Scheepvaart

Veelgestelde vragen over de aanvraag van vergunningen voor de scheepvaart

Hulp bij uw aanvraag

Hulp bij de eerste aanvraag van uw vaarbevoegdheidsbewijs en alle scheepvaartformulieren en -documenten

Express Service Scheepvaart