Kiwa Register

We create trust

Binnenvaart

De Nederlandse binnenvaartvloot is de grootste van Europa: negenduizend vaartuigen waarvan iets meer dan de helft vrachtschepen. Voor een veilige vaart moet de bemanning van binnenvaartschepen beschikken over bepaalde persoonsdocumenten. Tevens is een rijnvaartverklaring vereist wanneer er in nationale en internationale wateren wordt gevaren binnen de EU-lidstaten en Zwitserland, enkele uitzonderingen daargelaten.

Producten

Rijnvaartverklaring

Bij bedrijfsmatig vervoer (zowel beroeps- als eigen vervoer) met een binnenschip tussen twee plaatsen aan de binnenwateren waarop de Herziene Rijnvaartakte…

Exploitatie certificaat

U heeft een exploitatiecertificaat nodig als u een in Nederland geregistreerde ondernemer (exploitant) bent en u wilt in het buitenland voor een in het…

Ontheffing bemanningssterkte

Bij bedrijfsmatig vervoer over binnenwateren (vrachtvervoer en passagiersvervoer), kan de eigenaar/exploitant van een binnenschip een aanvraag…

Vakbekwaamheid

Zowel beroeps- als eigenvervoer valt onder bedrijfsmatig vervoer. Voor bedrijfsmatig vervoer is een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Minimaal één persoon…

Tarieven

Rijnvaartverklaring€ 173,03
Gewaarmerkt afschrift Rijnvaartverklaring     €   67,76
Ontheffing vaartijden/bemanningssterkte€ 127,05
Bewijsstuk historische vakbekwaamheid€ 652,19
Ontheffing van de eis vakbekwaamheid€ 278,30
Gewaarmerkt afschrift vakbekwaamheid€   67,76
Bewijs van toelating tot vervoer op Nederlandse binnenwateren€ 176,03
De tarieven zijn inclusief 21% btw. De tarieven binnenvaart zijn vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren.

Express Service
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service € 130,68 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post).