Kiwa Register

We create trust

Persoonsdispensatie

Een ontheffing voor een bemanningslid wordt slechts verleend voor onvoorziene omstandigheden waarop de persoon in kwestie geen invloed op heeft. Hierbij valt te denken aan gevallen waarbij een bemanningslid als gevolg van een ongeval aan boord zijn taken niet kan uitvoeren of als er in de persoonlijke levenssfeer van betrokkene een gebeurtenis heeft plaatsgevonden waardoor hij genoodzaakt is van boord te gaan (overlijden of ernstige ziekte van een naast familielid).

Voorwaarden

Uitsluitend de scheepsbeheerder kan een aanvraag indienen door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

Wat heb ik nodig?

U kunt op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur een persoonsdispensatie aanvragen via het Aanvraagformulier persoonsdispensatie. Een volledig ingevuld aanvraagformulier met de vereiste bewijsstukken, zoals vermeld bij punt 4 in het aanvraagformulier, kunt u mailen naar nl.scheepvaart@kiwa.com.

Vrijdagmiddag ná 17.00 uur en in het weekend kunt u per telefoon (070-456 4650) of e-mail (psc@ilent.nl) contact opnemen met Port State Control:

Er zijn twee soorten dispensaties:

  • Persoonsdispensatie: de persoonsdispensatie is een ontheffing die verleend wordt aan een bemanningslid ten aanzien van de verplichting om in het bezit te zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs. Deze kunt u bij Kiwa Register aanvragen;
  • Scheepsdispensatie: de scheepsdispensatie is een ontheffing die het schip krijgt om deze te bemannen in overeenstemming met het bemanningscertificaat. Deze kunt u aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Kosten

Het tarief voor de persoonsdispensatie is door de overheid vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren en zijn inclusief 21% btw. Een persoonsdispensatie kost €233,53.

Betaling

U dient de factuur achteraf te betalen. U krijgt de factuur per e-mail toegestuurd.

Veelgestelde vragen

Meer informatie vindt u op de pagina veelgestelde vragen.