Kiwa Register

We create trust

Zeilvaart

Regelgeving voor de zeilvaart richt zich op de veiligheid van het schip en de bemanning. De bemanning moet beschikken over bepaalde persoonsdocumenten zoals een monsterboekje en een vaarbevoegdheidsbewijs waarop de uit te oefenen functie vermeld staat. Het vaarbevoegdheidsbewijs wordt afgegeven wanneer voldaan is aan de eisen van opleiding, ervaring en lichamelijke geschiktheid.

Producten

Hulp bij uw aanvraag

Hulp bij de eerste aanvraag van uw vaarbevoegdheidsbewijs en alle scheepvaartformulieren en -documenten

Express Service scheepvaart

De Express Service scheepvaart omvat het monsterboekje, het vaarbevoegdheidsbewijs en erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs.

Monsterboekje

Elke zeevarende heeft een monsterboekje nodig. In het boekje staan alle belangrijke gegevens over werkervaring en afgeronde opleidingen.

Vaarbevoegdheidsbewijs

Elke zeevarende moet in het bezit zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs. Om in aanmerking te komen voor een vaarbevoegdheidsbewijs, moet…

Persoonsdispensatie

In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij ziekte van bemanningsleden of niet voldoen aan de bevoegdheidseis, kan een vrijstelling worden verleend aan…

Tarieven

Monsterboekje€ 105,27
Vaarbevoegdheidsbewijs€ 160,93
Persoonsdispensatie€ 220,22


De tarieven zijn inclusief 21% btw. De tarieven zeevaart zijn vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren.


Express Service
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service € 123,42 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post).