Visserij

Veelgestelde vragen over de aanvraag van vergunningen voor de visserij.

 

Hoe zit het met de geldigheid van de certificaten medische eerst hulp aan boord en medische zorg aan boord?

De certificaten hebben een geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaar. Die herhalingsverplichting gold ook al in de situatie vóór 01 april 2019.
 

Ik heb de ‘oude’ training basisveiligheid vissersvaartuigen gedaan, moet ik nu de nieuwe training gaan doen?

Nee, dat hoeft niet want het certificaat van de ‘oude’ training basisveiligheid vissersvaartuigen voldoet ook. In de zeevisvaartsector geldt momenteel geen herhalingsverplichting voor de training basisveiligheid vissersvaartuigen. Alhoewel het dus niet verplicht is om de training basisveiligheid vissersvaartuigen te herhalen, is het advies dit wel te doen.
 

Voor wie is het certificaat medische eerste hulp aan boord (Medical First Aid) en medische zorg aan boord (Medical Care) bedoeld?

De trainingen medische eerste hulp aan boord en medische zorg aan boord zijn van toepassing binnen de koopvaardij, de visserij en de zeilvaart. 

 

De schipper/kapitein en, indien deze taak is gedelegeerd, tevens degenen die verantwoordelijk zijn voor de medische hulp aan boord, dienen te beschikken over beide certificaten. 

 

In een aantal gevallen kan worden volstaan met het certificaat medische eerste hulp aan boord, bijvoorbeeld op vissersschepen op reizen in een beperkt vaargebied. De reden hiervoor is dat in het geval van een calamiteit medische ondersteuning vanaf de wal beschikbaar kan zijn.

 

Wat verandert er aan de veiligheidstraining basisveiligheid voor vissers (Basic Safety Training Fishery)?

Iedere visser, dus ook een gezel, dient de training basisveiligheid voor vissers te volgen. De training is specifiek gericht op werkzaamheden aan boord van vissersvaartuigen en omvat o.a. elementen van eerste hulp, overleven op zee, persoonlijke veiligheid, brandpreventie en brandbestrijding.
 

Wat verandert er aan de veiligheidstrainingen reddingmiddelen (Proficiency in Survival Craft) en brandbestrijding voor gevorderden (Advanced Firefighting)?

Voor bepaalde functies zijn deze trainingen verplicht. Het gaat om een eenmalige trainingsverplichting. In de meeste gevallen geldt dat de training tijdens de opleiding is gedaan (bv. in het kader van de SW4 opleiding). 

Klik hier om na te gaan welke trainingen voor uw functie vereist zijn.

Zodra een overstap wordt gemaakt naar een andere maritieme sector, zoals de handelsvaart, moet er rekening mee gehouden worden dat er wel een vijfjaarlijkse herhalingsverplichting van toepassing is, in het kader van deze trainingen.