Visserij

Veelgestelde vragen over de aanvraag van vergunningen voor de visserij.

 

Hoe krijg ik als trainingsinstituut een erkenning of goedkeuring (voorheen “Letter of Recognition”) van de ILT voor een training?

Het proces voor het aanvragen van een erkenning of goedkeuring van een training is ongewijzigd. Dit proces is terug te vinden op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
 

Hoe lang zijn mijn certificaten geldig?

De certificaten die worden afgegeven na het volgen van trainingen in de zeevisvaartsector zijn onbeperkt geldig. 

 

De enige uitzondering betreft de certificaten die worden afgegeven na het volgen van medische trainingen (zie onderdeel D.) en het certificaat dat wordt afgegeven na de verplichte medische keuring. Dat laatste certificaat wordt een ‘geneeskundige verklaring zeevaart’ genoemd en kent een maximale geldigheidsduur van twee jaar. In het onderdeel A is aangegeven dat het vaarbevoegdheidsbewijs maximaal vijf jaar geldig is.

 

Hoe weet ik of een trainingsinstituut wel erkend is door de ILT?

Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt een overzicht geboden van de door ILT erkende trainingen. Daar staat ook bij vermeld welke trainingsinstituten deze trainingen geven.
 

Hoe zit het met de geldigheid van de certificaten medische eerst hulp aan boord en medische zorg aan boord?

De certificaten hebben een geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaar. Die herhalingsverplichting gold ook al in de situatie vóór 01 april 2019.
 

Ik heb de ‘oude’ training basisveiligheid vissersvaartuigen gedaan, moet ik nu de nieuwe training gaan doen?

Nee, dat hoeft niet want het certificaat van de ‘oude’ training basisveiligheid vissersvaartuigen voldoet ook. 

 

In de zeevisvaartsector geldt momenteel geen herhalingsverplichting voor de training basisveiligheid vissersvaartuigen. 

 

In de handelsvaartsector geldt wel een herhalingsverplichting voor veiligheidstrainingen. 

 

Alhoewel het dus niet verplicht is om de training basisveiligheid vissersvaartuigen te herhalen, is het advies dit wel te doen.

 

Ik heb een geldig vaarbevoegdheidsbewijs, ben ik vrijgesteld van het volgen van trainingen?

Nee. Het vaarbevoegdheidsbewijs is geen garantie dat u bent vrijgesteld van het volgen van trainingen.
 

Ik vaar op een klein vissersvaartuig (lengte minder dan 12 meter). Verandert er iets na 1 april 2019, moet ik nu een vaarbevoegdheid aanvragen?

Een vaarbevoegdheid wordt niet vereist. Wel dienen vissers aan boord van deze kleinere schepen te beschikken over het certificaat basisveiligheid voor vissers en zij moeten medisch gekeurd worden.
 

Ik volg nu een visserij opleiding. Voldoet die opleiding aan de nieuwe STCW F-eisen?

Het MBO visserij onderwijs voldoet aan de eisen van het STCW F-verdrag.
 

Tot wanneer is het vaarbevoegdheidsbewijs geldig dat is afgegeven voor 1 april 2019?

Een vaarbevoegdheidsbewijs dat afgegeven is op basis van de visserijregelgeving van voor 1 april 2019 blijft zijn geldigheid behouden. De geldigheidsduur van een vaarbevoegdheidsbewijs is maximaal 5 jaar.
 

Verandert het vaarbevoegdheidsbewijs voor vissersschepen na 1 april 2019?

Nee, het vaarbevoegdheidsbewijs voor vissersschepen verandert inhoudelijk over het algemeen niet. Enkele functieomschrijvingen en beperkingen veranderen wel per 1 april 2019. Om na te gaan welke functieomschrijvingen wijzigen, klik hier.
 

Voor wie is het certificaat medische eerste hulp aan boord (Medical First Aid) en medische zorg aan boord (Medical Care) bedoeld?

De trainingen medische eerste hulp aan boord en medische zorg aan boord zijn van toepassing binnen de koopvaardij, de visserij en de zeilvaart. 

 

De schipper/kapitein en, indien deze taak is gedelegeerd, tevens degenen die verantwoordelijk zijn voor de medische hulp aan boord, dienen te beschikken over beide certificaten. 

 

In een aantal gevallen kan worden volstaan met het certificaat medische eerste hulp aan boord, bijvoorbeeld op vissersschepen op reizen in een beperkt vaargebied. De reden hiervoor is dat in het geval van een calamiteit medische ondersteuning vanaf de wal beschikbaar kan zijn.

 

Wat verandert er aan de veiligheidstraining basisveiligheid voor vissers (Basic Safety Training Fishery)?

Iedere visser, dus ook een gezel, dient de training basisveiligheid voor vissers te volgen. De training is specifiek gericht op werkzaamheden aan boord van vissersvaartuigen en omvat o.a. elementen van eerste hulp, overleven op zee, persoonlijke veiligheid, brandpreventie en brandbestrijding.
 

Wat verandert er aan de veiligheidstrainingen reddingmiddelen (Proficiency in Survival Craft) en brandbestrijding voor gevorderden (Advanced Firefighting)?

Voor bepaalde functies zijn deze trainingen verplicht. Het gaat om een eenmalige trainingsverplichting. In de meeste gevallen geldt dat de training tijdens de opleiding is gedaan (bv. in het kader van de SW4 opleiding). 

Klik hier om na te gaan welke trainingen voor uw functie vereist zijn.

Zodra een overstap wordt gemaakt naar een andere maritieme sector, zoals de handelsvaart, moet er rekening mee gehouden worden dat er wel een vijfjaarlijkse herhalingsverplichting van toepassing is, in het kader van deze trainingen.

 

Wat verandert er op het gebied van de certificaten medische eerste hulp aan boord en medische zorg aan boord?

Er verandert niets op dit gebied. Deze eisen waren al van toepassing.
 

Wordt er nog iets veranderd aan het monsterboekje? Hoe zit het met mijn huidige monsterboekje?

Nee, de herziening van de visserijwetgeving leidt niet tot aanpassingen van het monsterboekje.