Kiwa Register

We create trust

21-02-2019 Nieuwe visserij wet- en regelgeving per 1 april 2019

Vanaf 1 april 2019 zal het nieuwe Besluit zeevarenden ingaan waarin ook de afgifte van vaarbevoegdheden voor de visserij is opgenomen. Vanaf die datum komt het huidige Besluit zeevisvaartbemanning te vervallen. In dit bericht informeren wij u over de wijzigingen die plaats zullen vinden.

Achtergrond

Het doel van de wetswijziging is modernisering van de bemanningsvoorschriften voor de zeevisserij en het opnemen van aanvullende bemanningsvoorschriften vanwege de uitvoering van het internationale Verdrag betreffende de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersvaartuigen van de Internationale Maritieme Organisatie (het zogenoemde STCW F-verdrag). 

Tevens wordt door het harmoniseren en integreren van de wet- en regelgeving de uitwisselbaarheid vergroot van bemanningsleden die dienst doen in de verschillende maritieme bedrijfstakken.

Aanvragen die gedaan worden na 1 april 2019

Indien u uw vaarbevoegdheid na 1 april 2019 aanvraagt of verlengt, gelden de nieuwe regels. Het kan zijn dat uw bevoegdheid op detailniveau wijzigt. Ook veranderen enkele functieomschrijvingen en beperkingen. 

Voor het complete overzicht verwijzen wij u naar de “Was-wordt-lijst”.

Wijzigingen in kaart gebracht

Eerste aanvraag van een vaarbevoegdheidsbewijs

Voor het aanvragen van een vaarbevoegdheidsbewijs geldt dat er vanaf 1 april 2019 aanvullende certificaten worden vereist. Welke certificaten dat zijn, hangt af van uw diploma en gewenste functie.  

Op basis van het diploma en certificaten wordt bepaald welke bevoegdheden kunnen worden afgegeven. Het complete overzicht hiervan vindt u in de matrix “Vaarbevoegdheidsbewijzen visserij”. Raadpleeg deze matrix ook voor het uitbreiden of verhogen van uw bevoegdheden. 

Verlengen van een vaarbevoegdheidsbewijs

Het is mogelijk om een vaarbevoegdheidsbewijs te verlengen indien u twaalf maanden heeft gevaren in een relevante functie in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag.
Tevens is het mogelijk om het vaarbevoegdheidsbewijs te verlengen indien u drie maanden vaartijd in een relevante functie in de periode van zes maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag heeft behaald. 

Voor de functie schipper moet bij het verlengen tevens het certificaat medische eerste hulp aan boord en het certificaat medische zorg aan boord worden overgelegd bij de aanvraag.
Uitzondering is de functie “schipper beperkt vaargebied”, hier kan worden volstaan met het certificaat medische eerste hulp aan boord. Deze eisen zijn overigens niet nieuw, maar we maken graag gebruik van deze gelegenheid om u hierop te attenderen. 

Verhogen van het vaarbevoegdheidsbewijs

Voor het uitbreiden of verhogen van uw bevoegdheden verwijzen wij u naar de matrix “Vaarbevoegdheidsbewijzen visserij”. Hierin kunt u op basis van de opleiding nagaan welke bevoegdheden met welke ervaring en certificaten kunnen worden aangevraagd. 

Informatie voor mensen met een SW V dienstdiploma of SVII bewijs

De huidige bevoegdheden die worden uitgegeven op basis van het SW V dienstdiploma en het SVII bewijs kunnen niet meer worden uitgegeven na 1 april 2019. De bevoegdheden die hiervoor in de plaats komen zijn in de “Was-wordt-lijst” opgenomen.  

Belangrijk is te vermelden dat vanaf 1 april 2019 het radiocertificaat Marcom-B een voorwaarde is voor het verlengen van een vaarbevoegdheidsbewijs. 

Wachtlopend gezel zeevisvaart mogelijk vanaf 1 april 2019

Per 1 april 2019 is het mogelijk een bevoegdheid aan te vragen voor de functie van wachtlopend gezel zeevisvaart. Men dient in het bezit te zijn van dit vaarbevoegdheidsbewijs om de functie wachtlopend gezel zeevisvaart aan boord te mogen uitoefenen. Om voor deze bevoegdheid in aanmerking te komen moet u bij de aanvraag overleggen: 

  • identiteitsbewijs (geen rijbewijs);
  • pasfoto (conform de fotomatrix 2007);
  • medische keuring zeevaart (waarin u bent goedgekeurd voor het wachtlopen). De keuring moet zijn gedaan door een aangewezen arts;
  • certificaat basisveiligheid voor vissers afgegeven door een erkend instituut;
  • verklaring van eisen van bekwaamheid (deze verklaring kunt u vanaf 1 april vinden op deze website);
  • zes maanden vaartijd als (aankomend) gezel of stagiaire op een vissersschip.

Het vaarbevoegdheidsbewijs wachtlopend gezel zeevisvaart is onbeperkt geldig.

Let op: de medische zeevaartkeuring moet wel iedere twee jaar herhaald worden bij een aangewezen arts

Erkenning van buitenlandse visserij vaarbevoegdheidsbewijzen

Het wordt op termijn mogelijk om een erkenning van een visserij vaarbevoegdheidsbewijs af te geven op basis van een buitenlands visserij vaarbevoegdheidsbewijs.
Let wel dat er op dit moment nog geen mogelijkheid is om een dergelijke aanvraag te doen, dit omdat er eerst tussen Nederland en een ander land dat lid is van het STCW-F verdrag een overeenkomst moet worden gesloten om dit mogelijk te maken.  

Houdt u deze website in de gaten voor de ontwikkelingen omtrent dit onderwerp. 

Vragen?

Indien u vragen hebt kunt u contact opnemen met ons of met uw branchevereniging.