Kiwa Register

We create trust

Bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers

Flag-UK Click here for English

Zeevarenden die speciale taken en verantwoordelijkheden hebben met betrekking tot de lading en de daarbij behorende uitrusting op olie, gas en chemicaliëntankers, moeten een bekwaamheidsbewijs hebben. 

Welk bekwaamheidsbewijs nodig is hangt af van de functie en het soort tanker. In artikel 35 van het Besluit zeevarenden vindt u meer informatie hierover.  

Eerste aanvraag basis bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers

Voor een basis bekwaamheidsbewijs zijn er twee opties, namelijk: 

  1. een trainingscertificaat van een training die erkend is of;
  2. 90 dagen vaartijd op een relevant tankerschip.

Verlenging van het basis bekwaamheidsbewijs

Om een bekwaamheidsbewijs te kunnen verlengen, heeft u 90 dagen relevante vaartijd op een tankerschip nodig, behaald in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Eerste aanvraag gevorderden bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers

Om in aanmerking te komen voor het bekwaamheidsbewijs gevorderden zijn de volgende documenten relevant: 

  • trainingscertificaat van een training die erkend is en;
  • drie maanden vaartijd in een officiersfunctie op een relevant tankerschip.

Verlenging van het gevorderden bekwaamheidsbewijs

Voor het verlengen van uw gevorderen bekwaamheidsbewijs moet u drie maanden vaartijd hebben opgedaan in de afgelopen vijf jaar. Deze vaartijd moet zijn opgedaan in een relevante officiersfunctie op een tanker waarvoor de aanvraag bedoeld is. Denk hierbij aan vaartijd opgedaan op een gastanker om een gasbekwaamheidsbewijs te verlengen.

Vaartijd als stagiaire

Voor het gevorderden bekwaamheidsbewijs kan vaartijd als stagiaire worden meegenomen wanneer de ervaring opgedaan is bij een erkend tankerleerbedrijf in het kader van een maritieme opleiding.  

Record keeping book

Naast de drie maanden vaartijd is het mogelijk om met één maand vaartijd in aanmerking te komen voor een tankerbekwaamheidsbewijs gevorderden. U moet dan wel een afgetekend takenboek hebben en in bezit zijn van een trainingscertificaat. 

Buitenlandse zeevarenden

Buitenlandse zeevarenden kunnen alleen een aanvraag doen voor een tanker bekwaamheidsbewijs als ze beschikken over een Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs (geen erkenning) of een Nederlands trainingscertificaat.  

Met een buitenlands certificaat kunt u bij de eigen autoriteit een bekwaamheidsbewijs (CoP) aanvragen. Deze kan in Nederland worden erkend, mits er een overeenkomst is met dit land

Verloren of gestolen

Als uw bekwaamheidsbewijs is verloren of gestolen, kunt u een duplicaat aanvragen. De volgende documenten zijn dan vereist:  

  • verklaring van vermissing;
  • kopie van uw geldig nationaliteitsbewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart (voor- en achterkant ID-kaart));
  • een recente pasfoto in kleur.