Kiwa Register

We create trust

Update 2024

Europa heeft in 2023 de ERRU-regelgeving aangevuld. Ondernemingen zullen vanaf oktober 2024 aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar (of bij iedere nieuwe aanvraag) extra data moeten doorgeven aan Kiwa Register. Deze nieuwe data betreft:

  • het totale aantal werknemers en chauffeurs dat op 31 december van het voorafgaande jaar in dienst was van de onderneming of via een uitzendbureau was ingehuurd;
  • nieuwe kentekengegevens; het land van registratie van het voertuig en of het voertuig actief of inactief is. Verder blijft het noodzakelijk om aan te geven of het voertuig in eigendom is of dat het voertuig wordt geleased of gehuurd.  

De nieuwe data zal (binnenkort) op het bekende aanvraagformulier kunnen worden ingevuld. Als u meer dan vijf bussen/touringcars hebt, zult u deze lijst apart moeten toevoegen. Dit kan alleen digitaal in de vorm van een .csv bestand.