Kiwa Register

We create trust

ERRU register

Hier kunt u de gegevens van de in Nederland gevestigde busondernemingen en de bijbehorende vervoersmanagers met een vergunning voor beroepspersonenvervoer over de weg raadplegen. Met vervoersmanager wordt bedoeld, de vakbekwame persoon die belast is met het permanent en daadwerkelijk leiding geven aan het vervoer.