Kiwa Register

We create trust

Part-66 AML Licence Eerste Aanvraag onderhoudstechnici luchtvaart

Om aan te tonen dat u bevoegd bent om onderhoud uit te voeren aan vliegtuigen, moet u beschikken over de bevoegdheid Part-66 AML (Aircraft Maintenance Licence). Hieronder kunt u uw eerste Part-66 AML aanvragen.

Wat heb ik nodig?

Voor de eerste aanvraag van een bevoegdheid EASA Part 66 AML dient een vliegtuigtechnicus minimaal 18 jaar oud te zijn en te beschikken over de basiskennis en ervaring voor het verkrijgen van een Part 66 AML in de categorie waar u een aanvraag voor doet. Via onderstaande aanvraaghulp vindt u de vereisten om een aanvraag te kunnen doen. 

Welke categorie wilt u aanvragen?

Afhandeling van de aanvraag en levering 

Na ontvangst van uw aanvraag wordt deze zo snel mogelijk in behandeling genomen. De factuur en eventueel het verzoek om aanvullende informatie aan te leveren zult u per e-mail ontvangen. Nadat uw aanvraag compleet en betaald is, zal de afhandeling van uw aanvraag ongeveer 15 werkdagen in beslag nemen. Na deze periode wordt het besluit per post of per e-mail aan u gestuurd. Op de pagina Afhandeling van de aanvraag en levering vindt u meer informatie over het aanvraagproces.

Geldigheid

De geldigheid van een licentie voor vliegtuigonderhoudstechnicus vervalt vijf jaar na de laatste afgifte of wijziging. De geldigheid van de licentie kan steeds met vijf jaar worden verlengd. Hiervoor kunt u een verlengingsaanvraag indienen.

Kosten

Het tarief voor deze dienst is door de overheid vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren. Een eerste aanvraag voor een vergunning voor onderhoudstechnici luchtvaart kost € 215,38 (incl. btw).

Betaling

Nadat uw aanvraag door Kiwa Register is ontvangen, krijgt u een betaalverzoek. Dit moet uiterlijk vier weken na dagtekening worden voldaan. De factuur wordt meegestuurd bij het besluit. Als uw werkgever de kosten voor de aanvraag betaalt, kunt u dit tijdens de aanvraag aangeven. Als u de aanvraag annuleert of als uw aanvraag negatief wordt beschikt, vindt er géén restitutie van de kosten plaats.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over de aanvraag van vergunningen voor onderhoudstechnici luchtvaart vindt u in de veelgestelde vragen.