Kiwa Register

We create trust

Part-66 AML Licence voor onderhoudstechnici luchtvaart duplicaat

Een vliegtuigtechnicus moet beschikken over een EASA Part 66 AML bevoegdheid. Als deze vergunning beschadigd of kwijt is, kunt u bij Kiwa Register een Part 66 AML duplicaat aanvragen. U ontvangt dan een exacte kopie (duplicaat) van het document.

Wat heb ik nodig?

Omdat bij de aanvraag van een Part-66 AML duplicaat niet alle documentatie opnieuw aangeleverd hoeven te worden, is het aanvraagproces eenvoudiger dan bij een eerste aanvraag, uitbreiding of verlenging van de vergunning. Via onderstaande aanvraaghulp vindt u de vereisten om een aanvraag te kunnen doen. 

Kies voor een onderdeel en lees hoe u dit deel in orde kunt maken:

i

Levering

Zodra uw aanvraag compleet en betaald is, zal de afhandeling van uw aanvraag ongeveer vijfentwintig werkdagen in beslag nemen.

Express Service

Tijdens een aanvraag voor een duplicaat van de vergunningen kunt u kiezen voor de Express Service. Uw aanvraag wordt dan met voorrang behandeld. Lees alles over deze service op de pagina Express Service luchtvaartproducten

Geldigheid

Bij de aanvraag van een duplicaat van een AML behoudt het nieuwe AML de oorspronkelijke geldigheidsduur.

Kosten

Het tarief voor een duplicaat van een vergunning voor onderhoudstechnici luchtvaart is door de overheid vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren op € 150,04 (incl. btw).

Betaling

Nadat uw aanvraag is ontvangen door Kiwa Register, ontvangt u een betaalverzoek. Dit moet uiterlijk vier weken na dagtekening worden voldaan. De factuur wordt meegestuurd bij het besluit. Als uw werkgever de kosten voor de aanvraag betaalt, kunt u dit tijdens de aanvraag aangeven. Als u de aanvraag annuleert of als uw aanvraag negatief wordt beschikt, vindt er géén restitutie van de kosten plaats. 

Veelgestelde vragen

Meer informatie over de aanvraag van vergunningen voor onderhoudstechnici luchtvaart vindt u in de veelgestelde vragen.