Kiwa Register

We create trust

Part-66 AML Licence voor onderhoudstechnici luchtvaart

Onderhoud aan vliegtuigen mag uitsluitend worden uitgevoerd en vrijgegeven door daartoe bevoegde personen. Om dit aan te tonen, heeft de vliegtuigtechnicus een bevoegdheid nodig: Part-66 AML (Aircraft Maintenance Licence). Een vliegtuigonderhoudstechnicus moet voldoen aan de Europese standaard die is voorgeschreven door EASA en vastgesteld in de EASA Part 66 AML regelgeving 1321/2014. Wanneer wordt voldaan aan de kwalificaties kan een bewijs van bevoegdheid aangevraagd worden. Een Part 66 AML bestaat uit de basisbevoegdheid en aanvullende type ratings.

Let op: per 12 juni 2024 is de procedure voor het aanvragen van bijschrijvingen van een eerste vliegtuigtype onder een bepaalde categorie op het AML veranderd. Het voltooien van de vereiste on-the-job training (OJT) gelopen bij een Part-145 of Part-CAO mag alleen nadat bij ILT een directe goedkeuring is afgegeven. Zie voor de procedure van de aanvraag voor een directe goedkeuring de berichtgeving op de website van ILT.

Wat moet ik aanvragen?

Weet u niet exact wat u moet aanvragen? Gebruik dan de keuzehulp.

Bent u al in het bezit van een in Nederland afgegeven AML?

Behandeling van de aanvraag en levering 

Na ontvangst van uw aanvraag wordt deze zo snel mogelijk in behandeling genomen. De factuur en eventueel het verzoek om aanvullende informatie aan te leveren zult u per e-mail ontvangen. Nadat uw aanvraag compleet en betaald is, zal de afhandeling van uw aanvraag ongeveer 15 werkdagen in beslag nemen. Na deze periode wordt het besluit per post of per e-mail aan u gestuurd. Op de pagina Afhandeling van de aanvraag en levering vindt u meer informatie over het aanvraagproces.

Express Service 

Tijdens een aanvraag voor een uitbreiding(uitgezonderd eerste type en categorie), verlenging of duplicaat van een vergunningen kunt u kiezen voor onze Express Service. Uw aanvraag wordt dan met voorrang behandeld. Hierbij streeft Kiwa er naar om de vergunning verzend- of afhaalgereed te hebben op de derde werkdag nadat uw correct en volledig ingevulde en betaalde aanvraag is ingediend. Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service 25% van de leges voor het aangevraagde product met een minimum van € 130,68 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post). Lees alles over deze service op de pagina Express Service luchtvaartproducten

Geldigheid 

De geldigheid van een Part-66 AML vervalt vijf jaar na de laatste afgifte of wijziging. De geldigheid van het Part-66 AML kan steeds met vijf jaar worden verlengd. Hiervoor kunt u een verlengingsaanvraag indienen. Bij de aanvraag van een duplicaat van een Part-66 AML, omdat deze bijvoorbeeld is verloren of gestolen of beschadigd is geraakt, behoudt het nieuwe Part-66 AML de oorspronkelijke geldigheidsduur.

Kosten 

De tarieven in onderstaande tabel zijn door de overheid wettelijk vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren en zijn inclusief 21% btw.

 Eerste aanvraag € 215,38
 Uitbreiding € 215,38
 Licence transfer € 219,01
 Verlenging € 215,38
 Duplicaat € 150,04
 Verificatie verzoek € 219,01

Betaling 

Nadat uw aanvraag is ontvangen door Kiwa Register, ontvangt u een betaalverzoek. Dit moet uiterlijk vier weken na dagtekening worden voldaan. De factuur wordt meegestuurd bij de beschikking. Wanneer uw werkgever de kosten voor de aanvraag betaalt, kunt u dit tijdens de aanvraag aangeven. Als u de aanvraag annuleert of als uw aanvraag negatief wordt beschikt, vindt er géén restitutie van de kosten plaats.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over de aanvraag van vergunningen voor onderhoudstechnici luchtvaart vindt u in de veelgestelde vragen.

Overige