Kiwa Register

We create trust

Part-66 AML Licence Uitbreiding - Type rating / Categorie bijschrijven

Onderhoudstechnici in de luchtvaart moeten beschikken over een EASA Part 66 AML bevoegdheid. Die bestaat uit de basisbevoegdheid en aanvullende type ratings. Een vliegtuigtechnicus kan een uitbreiding van een Part 66 AML aanvragen voor het bijschrijven van een (eerste) type rating of voor het bijschrijven van een nieuwe categorie.

Wat heb ik nodig?

Via onderstaande aanvraaghulp vindt u de vereisten om een aanvraag te kunnen doen. 

Wat wilt u doen?

Afhandeling van de aanvraag en levering 

Na ontvangst van uw aanvraag wordt deze zo snel mogelijk in behandeling genomen. De factuur en eventueel het verzoek om aanvullende informatie aan te leveren zult u per e-mail ontvangen. Nadat uw aanvraag compleet en betaald is, zal de afhandeling van uw aanvraag ongeveer 15 werkdagen in beslag nemen. Na deze periode wordt het besluit per post of per e-mail aan u gestuurd. Op de pagina Afhandeling van de aanvraag en levering vindt u meer informatie over het aanvraagproces.

Express Service

Tijdens een aanvraag voor een uitbreiding van een vergunningen, uitgezonderd eerste type en categorie, kunt u kiezen voor de Express Service. Uw aanvraag wordt dan met voorrang behandeld. Lees alles over deze service op de pagina Express Service luchtvaartproducten

Geldigheid

De geldigheid van een Part-66 AML vervalt vijf jaar na de laatste afgifte of wijziging.

Kosten

Het tarief voor deze dienst is door de overheid vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren. Een uitbreiding van een vergunning voor onderhoudstechnici luchtvaart kost € 215,38 (incl. btw) per ingediende aanvraag.

Betaling

Nadat uw aanvraag door Kiwa Register is ontvangen, krijgt u een betaalverzoek. Dit moet uiterlijk vier weken na dagtekening worden voldaan. De factuur wordt meegestuurd bij het besluit. Als uw werkgever de kosten voor de aanvraag betaalt, kunt u dit tijdens de aanvraag aangeven. Als u de aanvraag annuleert of als uw aanvraag negatief wordt beschikt, vindt er géén restitutie van de kosten plaats.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over de aanvraag van vergunningen voor onderhoudstechnici luchtvaart vindt u in de veelgestelde vragen.