Scheepvaart

Veelgestelde vragen over de aanvraag van vergunningen voor de scheepvaart.

Indienen aanvraag

 

Hoe kom ik in het bezit van een vaarbevoegdheidsbewijs als gezel?

Voor de aanvraag van een vaarbevoegdheidsbewijs wachtlopend gezel dek of machinekamer alle schepen (inclusief zeilschepen) dient u in het bezit te zijn van een:

  • certificaat basisveiligheid;
  • kennisbewijs wachtlopend gezel of machinekamer; dan wel;
  • schriftelijke verklaring 'eisen bekwaamheid';
  • zes maanden vaartijd als aankomend gezel dek of machinekamer op zeeschepen; dan wel;
  • 180 vaardagen als aankomend gezel op zowel zee als binnenwateren (voor zeilschepen).
 1. Voor de aanvraag van een vaarbevoegdheidsbewijs gekwalificeerd gezel dek of machinekamer alle schepen dient u in het bezit te zijn van een:
  • certificaat basisveiligheid;
  • kennisbewijs gekwalificeerd gezel dek of machinekamer; dan wel;
  • schriftelijke verklaring 'eisen van bekwaamheid';
  • achttien maanden respectievelijk twaalf maanden vaartijd wachtlopend gezel dek of machinekamer.
 2. Voor de aanvraag van een vaarbevoegdheidsbewijs gezel elektrotechniek alle schepen dient u in het bezit te zijn van een:
  • certificaat basisveiligheid;
  • kennisbewijs gezel elektrotechniek alle schepen; dan wel;
  • schriftelijke verklaring 'eisen van bekwaamheid';
  • twaalf maanden vaartijd als aankomend gezel elektrotechniek. 
 

Krijg ik mijn geld terug bij een negatief besluit?

Nee, indien uw aanvraag negatief wordt beschikt, wordt de betaling niet gerestitueerd.
 

Hoe kan ik mijn aanvraag indienen als niet-Nederlandse ingezetene?

Om als niet-Nederlandse ingezetene een aanvraag in te dienen via de portal kunt u contact met ons opnemen.
 

Wanneer ontvang ik mijn product nadat ik de aanvraag heb ingediend?

Dat is afhankelijk van het product dat u bestelt. Nadat u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Hierin vermelden wij de afgiftetermijn van uw product.
 

Mijn product staat niet in de aanvraagportal. Hoe kan ik deze aanvragen?

Een aantal producten zijn niet aan te vragen via de aanvraagportal. U kunt deze alleen aanvragen met een papieren aanvraagformulier. Neem hiervoor contact met ons op. 

De volgende producten zijn niet terug te vinden in de aanvraagportal:

 • Omzetten vaarbevoegdheidsbewijs van marine naar koopvaardij;
 • Omzetten vaarbevoegdheidsbewijs van koopvaardij naar zeilvaart;
 • Persoonsdispensatie.
 

Is het mogelijk om mijn correspondentie per mail te ontvangen?

Ja, dat is mogelijk. Wanneer u zich registreert in de aanvraagportal, kunt u aangeven hoe u de correspondentie wilt ontvangen. Indien u reeds een account heeft, kunt u in het menu 'Mijn profiel' uw gegevens wijzigen.
 

Kan ik gebruik maken van een koeriersdienst bij de Express Service?

Het is niet mogelijk om via ons gebruik te maken van een koeriersdienst. U kunt wel zelf een koeriersdienst inschakelen. Vergeet niet om dit aan te geven bij uw aanvraag.
 

Mijn beveiligingscertificaat is verloren/gestolen. Wat moet ik doen?

Vanaf 1 januari 2014 kunt u geen certificaat Bewustwording scheepsbeveiliging en certificaat Uitvoering beveiligingstaken meer aanvragen. U kunt nog wel een duplicaat aanvragen in geval van vermissing of beschadiging. Voor de aanvraag van een duplicaat stuurt u een mail naar nl.scheepvaart@kiwa.com.

Vereiste documenten bij aanvraag

 

Moet ik al mijn opleidingen en/of certificaten toevoegen?

Nee, u hoeft niet al uw opleidingen en/of certificaten toe te voegen. Alleen de opleidingen en/of certificaten die relevant zijn voor uw aanvraag. Voor de vereiste documenten bij de aanvraag van het vaarbevoegheidsbewijs, kunt u gebruik maken van 'Hulp bij uw aanvraag'.
 

Moet mijn vaartijd een aaneengesloten periode omvatten?

Nee, uw vaartijd hoeft geen aaneengesloten periode te omvatten. In totaal dient uw vaartijd wel minimaal één jaar te zijn in de afgelopen vijf jaar.
 

Hoe oud mag mijn werkgeversverklaring bij een aanvraag monsterboekje zijn?

Uw werkgeversverklaring mag maximaal twee maanden oud zijn bij een aanvraag monsterboekje.
 

Hoe weet ik of mijn pasfoto voldoet aan de eisen?

Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen
De pasfoto moet voldoen aan dezelfde eisen als die van een Nederlands paspoort. De eisen waaraan een pasfoto moet voldoen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Monsterboekjes
Zowel voor Nederlandse zeevarenden als buitenlandse zeevarenden geldt dat de pasfoto moet voldoen aan dezelfde eisen als die van een Nederlands paspoort. De eisen waaraan een pasfoto moet voldoen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Buitenlandse zeevarenden:
Voor vaarbevoegdheidsbewijzen van erkenning en voor erkenningen van bekwaamheidsbewijzen voor tankers geldt dat de pasfoto “passport like” mag zijn. Dit betekent dat buitenlandse zeevarenden een pasfoto mogen gebruiken welke aan de regelgeving van het betreffende land voldoet. Kiwa Register kijkt hiervoor naar het paspoort van de betreffende zeevarende.

 

Waarom kan ik mijn GMDSS restricted of general bewijs niet toevoegen aan mijn aanvraag in de portal?

Als u het GMDSS niet kunt toevoegen in de aanvraagportal, hoeft u op basis van uw aanvraag geen GMDSS aan te leveren.
 

Hoe oud mag mijn accountantsverklaring of uittreksel KvK zijn bij de aanvraag van een monsterboekje voor kapitein/eigenaar?

Uw accountantsverklaring of uittreksel KvK mag maximaal drie maanden oud zijn bij de aanvraag van een monsterboekje voor kapitein/eigenaar.
 

Moet ik een uittreksel uit de GBA toevoegen als ik mijn aanvraag via de aanvraag portal indien?

Nee. U hoeft uw GBA uittreksel niet meer toe te voegen wanneer u uw aanvraag via de aanvraagportal indient. Wanneer u uw aanvraag per post indient, dient u deze wel aan te leveren.