Kiwa Register

We create trust

Aanwijzigingsbeschikking

Een aanwijzingsbeschikking is een vergunning die is verleend met als doel dat de aangewezen instelling chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer mag uitzenden. Deze instelling moet voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi). Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over de Waadi. Kiwa zal voor het uitgeven van een aanwijzingsbeschikking controleren of de instelling hieraan voldoet.

De vergunning wordt voor onbepaalde tijd afgegeven en vervalt als er gegevens wijzigen, zoals een naamswijziging, rechtsvormwijziging of wanneer de aangewezen instelling is uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De aanwijzingsbeschikking geldt alleen voor het uitzenden van chauffeurs binnen Nederland. Wanneer een rit vanuit Nederland naar het buitenland gaat, dan valt de chauffeur voor het buitenlandse deel onder de regels van het betreffende land. 

Aanvraagprocedure 

Gebruik voor de aanvraag van een aanwijzingsbeschikking het aanvraagformulier op deze pagina. Een aanvraag kan alleen digitaal per e-mail aan NL.Wegvervoer@kiwa.com worden ingediend. Aanvragen welke anders worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Buitenlandse instellingen kunnen ook een aanwijzingsbeschikking aanvragen. De instelling moet dan wel een EU land zijn.

Na een positieve beoordeling ontvangt de aanvrager een besluit per post en een beveiligde digitale versie van de verklaring ter beschikkingstelling per e-mail.

Duplicaat 

Indien de aanwijzingsbeschikking verloren of gestolen is, kan een duplicaat worden aangevraagd. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier rechts op deze pagina.

Kosten

Voor een duplicaat van de aanwijzingsbeschikking zullen administratiekosten (€ 76,23 inclusief BTW) in rekening worden gebracht.