Express Service Luchtvaart

Bij de Express Service Luchtvaart van Kiwa Register wordt uw aanvraag van een luchtvaartdocument met voorrang behandeld. De service omvat momenteel alle producten voor het vliegend personeel met als basis nationale wet- en regelgeving, Part-FCL en Part-66 AML. Niet onder de Express Service vallen eerste afgifte, licence transfer en uitbreiding van een categorie en type rating waarvoor een OJT moet worden aangetoond.

Als u een luchtvaartproduct aanvraagt via onze Express Service wordt het gewenste product uiterlijk afgegeven op de derde werkdag nadat uw correct en compleet ingevulde aanvraag én de betaling door ons zijn ontvangen. Uw aanvraag wordt bovendien persoonlijk behandeld door een medewerker van ons Express Service-team. Kijk hier voor meer informatie over de Express Service.

Express Service Part-FCL alleen mogelijk in geval van bijzondere omstandigheden

Als gevolg van het hoge aantal lopende aanvragen is de Express Service Part-FCL alleen mogelijk in geval er een noodzaak is om in verband met uw werk met spoed een brevet aan te vragen. U kunt dit aangeven door een e-mail met een toelichting op de noodzaak te sturen aan Express.service.luchtvaart@kiwa.com. Kiwa zal vervolgens beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt voor een versnelde afhandeling. Overige Express Service aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen en worden toegevoegd aan het reguliere aanvragenproces.

Tarief

Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service 25% van de leges voor het aangevraagde product met een minimum van € 130,68 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post). Indien u de aanvraag annuleert of als uw aanvraag negatief wordt beschikt, worden de kosten van de Express Service niet gerestitueerd.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van de Express Service moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • De aanvraag voor zowel het product als de Express Service moet correct zijn ingediend middels het hiervoor bestemde aanvraagformulier. Bij de aanvraag van uw product kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van de Express Service door dit aan te geven op het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier kan ingediend worden per e-mail (express.service.luchtvaart@kiwa.com), per post of worden afgegeven aan de balie van Kiwa Register (Rijswijk). Als er originele documenten bij uw aanvraag gevraagd worden, moet u deze per post opsturen of persoonlijk afgegeven aan onze balie.
  • De aanvraag voor het product is voorzien van alle gevraagde bijlagen* en deze zijn juist en geldig.
  • De Express Service start nadat de betaling voor zowel het product als de Express Service is ontvangen. U kunt de betaling verrichten via overboeking (de betaling moet zijn ontvangen op het moment dat door ons geconstateerd wordt dat de betaling op onze rekening is bijgeschreven.
* Meer informatie over de producten en de gevraagde bijlagen vindt u in het aanvraagformulier en op deze website.

Let op!

Houd er rekening mee dat de behandeling van uw aanvraag langer kan duren omdat er een verificatie van uw medische keuring dient plaats te vinden én, in het geval van omzetting van een ICAO naar een EASA brevet, er ook een verificatie van uw ICAO brevet dient plaats te vinden.