Vergunning voor taxivervoer

Veelgestelde vragen over de aanvraag van een vergunning voor taxivervoer.

 

Wat zijn de vereisten voor het verkrijgen van een vergunning voor taxivervoer?

Om een vergunning voor taxivervoer aan te vragen, hebben wij het onderstaande van u nodig:

 • Ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier.
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van alle eigenaren/vennoten/bestuurders/gevolmachtigden. Deze mag niet ouder zijn dan twee maanden bij ontvangst van Kiwa Register.
 • U moet als vervoerder worden aangemerkt. Voor de uitleg van het begrip vervoerder verwijzen wij naar de toelichting op het aanvraagformulier.
 • Indien u vergunningbewijzen aanvraagt: lijst met kentekens. 
 

Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan?

Om uw aanvraag voor een vergunning voor taxivervoer compleet te maken dient u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te leveren van alle eigenaren/vennoten/bestuurders/gevolmachtigden. Deze moet origineel zijn (geen kopie) en mag niet ouder zijn dan twee maanden op de dag van ontvangst door Kiwa Register. Daarmee toont u aan dat u voldoet aan de eis van betrouwbaarheid.

Een VOG kunt u aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Download hier het digitale aanvraagformulier voor de VOG-aanvraag. Met dit formulier kunt u rechtstreeks bij Justis een VOG aanvragen. U hoeft dan niet meer naar de gemeente waardoor u sneller en eenvoudiger in het bezit bent van de VOG.
U kunt de VOG ook via de gemeente waar u staat ingeschreven aanvragen. Download dan het aanvraagformulier voor de VOG-aanvraag. Let er bij het onderdeel Specifiek screeningsprofiel op dat '70 Taxibranche; ondernemersvergunning' is aangevinkt.
 

Ik ben taxichauffeur en rijd in loondienst. Kan ik zelf taxiondernemer worden en een vergunning voor taxivervoer aanvragen?

Ja, dat kan mits aan de eisen voor een vergunning voor taxivervoer wordt voldaan. De eisen voor het verkrijgen van een vergunning voor taxivervoer zijn:

 • Ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier.
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van alle eigenaren/vennoten/bestuurders/gevolmachtigden. Deze mag niet ouder zijn dan twee maanden bij ontvangst van Kiwa Register.
 • U moet als vervoerder worden aangemerkt. Voor de uitleg van het begrip vervoerder verwijzen wij naar de toelichting op het aanvraagformulier.
 • Indien u vergunningbewijzen aanvraagt: lijst met kentekens.
 

Wat is de meerwaarde van vergunningbewijzen?

Door de zichtbare aanwezigheid van een vergunningbewijs in uw voertuig kunnen passagiers zien dat zij met een betrouwbare vervoerder te maken hebben.
 

Welk aanvraagformulier moet ik gebruiken voor een wijziging van rechtsvorm van een onderneming?

Een wijziging van rechtsvorm betreft een nieuwe aanvraag. U kunt daarvoor het formulier 'aanvraag vergunning taxivervoer' gebruiken.
 

Wat betekent het 'duurzaam ter beschikking hebben' van een voertuig?

Indien u een vergunningbewijs aanvraagt, dient u aan te tonen dat het voertuig waarvoor u het vergunningbewijs aanvraagt door de onderneming voor taxivervoer gebruikt kan worden. Om dit aan te kunnen tonen, dient het voertuig op naam te staan van: 

 • de eigenaar (bij een eenmanszaak)
 • één of meerdere vennoten (bij een V.O.F.)
 • de onderneming (bij een B.V., limited, stichting, vereniging, V.O.F.) 

Indien het voertuig (nog) niet op naam van de onderneming staat, zullen er bewijsstukken aangeleverd moeten worden waaruit blijkt dat het voertuig in eigendom zal worden verworven, gehuurd, geleaset of geleend is (kopie aankoopnota of huur-/lease-/bruikleencontract).

 

Wat wordt bij een vervoerder onder gezamenlijkheid verstaan?

Om als vervoerder te worden aangemerkt moet aan het gezamenlijkheidscriterium worden voldaan. Dat wil zeggen dat het taxivervoer voor gezamenlijke rekening en risico van de vervoerder moet worden verricht. Hierbij wordt gekeken naar de verdeling van de winst en kosten binnen de onderneming en de aansprakelijkheid richting derden. Bij het delen van de kosten gaat het bijvoorbeeld om het afsluiten van de schadeverzekeringen en waarneming bij ziekte. Bij winstverdeling gaat het erom dat de winst gelijkmatig wordt verdeeld.
 

Moet bij het uittreden van een procuratiehouder en nieuwe aanvraag worden ingediend?

Nee, dit is niet nodig. Na het uittreden van de procuratiehouder blijft uw vergunning geldig. Omdat sinds 2016 de eis van vakbekwaamheid is komen te vervallen, heeft het uittreden van de procuratiehouder geen gevolgen voor uw vergunning.