Nieuws

03-09-2019 Werkgeversverklaring monsterboekje & COC uit Montenegro

Vanaf heden is het mogelijk voor werkgevers om in de werkgeversverklaring aan te geven dat men ‘’voornemens’’ is de zeevarende aan te nemen. De hoop is dat deze aanpassing de drempel tot het afgeven van een werkgeversverklaring zal doen wegnemen. >>

24-05-2019 Uiterlijke aanpassingen aan het monsterboekje

In overleg met de sector, is het uiterlijk van de monsterboekjes iets gewijzigd. Vanaf volgende week worden de nieuwe monsterboekjes uitgeven. >>

14-03-2019 Vaarbevoegdheids- bewijs gezel op zeilschepen

Vanaf vandaag is het toegestaan om de ervaring die nodig is voor het vaarbevoegdheidsbewijs wachtlopend gezel zeilschepen op te doen op binnenvaart zeilschepen. >>

21-02-2019 Nieuwe visserij wet- en regelgeving per 1 april 2019

Vanaf 1 april 2019 zal het nieuwe Besluit zeevarenden ingaan waarin ook de afgifte van vaarbevoegdheden voor de visserij is opgenomen. Vanaf die datum komt het huidige Besluit zeevisvaartbemanning te vervallen. In dit bericht informeren wij u over de wijzigingen die plaats zullen vinden. >>

19-12-2018 Nieuwe tarieven per 1 januari 2019

Kiwa Register hanteert de tarieven zoals deze worden vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister heeft nieuwe tarieven vastgesteld die per per 1 jan... >>

< Vorige Resultatenpagina: 2 van 2