Kiwa Register

We create trust

24-05-2019 Uiterlijke aanpassingen aan het monsterboekje

In overleg met de sector, is het uiterlijk van de monsterboekjes iets gewijzigd. Vanaf volgende week worden de nieuwe monsterboekjes uitgeven. 

Het monsterboekje is op de volgende punten gewijzigd:   

 • het logo van de Inspectie Leefomgeving en Transport staat prominenter op de voorzijde: de afdruk is dieper, groter en goudkleurig;
 • de kolommen zijn gewijzigd:
  • de kolom voor het aangeven van de haven van afmonstering is verwijderd omdat de afmonsterlocatie geen doel diende;
  • kolommen “Functie” en “Naam schip” zijn vergroot omdat in de praktijk bleek dat er soms te weinig schrijfruimte was;
  • kolommen “IMO no Schip” zijn naar links verplaatst en de kolom “Paraaf kapitein” is smaller gemaakt;
  • alle tekst is iets naar binnen opgeschoven waardoor de gehele bladzijde te kopiĆ«ren is zonder dat er tekst wegvalt.  
 • de regelhoogte voor de aan- en afmonstering is aangepast waardoor er meer ruimte is om te schrijven, daarnaast zijn er vier extra pagina’s toegevoegd;
 • de houder van het monsterboek moet voortaan onder iedere bladzijde zijn of haar paraaf te zetten om het echt en origineel zijn van het monsterboekje te waarborgen;
 • achteraan het monsterboekje is een aantal richtlijnen voor het invullen aangepast. Deze hebben betrekking op het uniform maken van de functie-afkortingen (in het Engels), het toevoegen van IGF als type voortstuwing en de aantekening voor de Polar code;
 • er wordt geen klein metalen ringetje meer geslagen door de pasfoto van de houder.

monsterboekje-2019