Kiwa Register

We create trust

03-09-2019 Werkgeversverklaring monsterboekje & COC uit Montenegro

Vanaf heden is het mogelijk voor werkgevers om in de werkgeversverklaring aan te geven dat men ‘’voornemens’’ is de zeevarende aan te nemen. De hoop is dat deze aanpassing de drempel tot het afgeven van een werkgeversverklaring zal doen wegnemen.

Van belang is wel dat de verklaring wordt ondertekend en dat zowel de personalia als functie expliciet worden benoemd.

Tevens wijzen wij u er op dat sinds kort ook vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen ( COC’s & COP’s) uit Montenegro kunnen worden erkend. Deze kunnen vanaf heden worden aangevraagd via de aanvraagportal.