Kiwa Register

We create trust

23-09-2019 Buitenlandse geneeskundige verklaringen

Geneeskundige verklaringen voor de zeevaart die worden afgegeven door:    

 • een lidstaat van de Europese Unie  
 • Noorwegen  
 • IJsland  
 • Liechtenstein  
 • Zwitserland    

kunt u gebruiken bij de aanvraag van een Nederlandse vaarbevoegdheid of bij het aanmonsteren aan boord van een zeeschip onder Nederlandse vlag.  

Vanaf 1 oktober 2019 zijn aanvullend, op basis van artikel 113 van het besluit zeevarenden, geneeskundige verklaringen zeevaart van de volgende landen gelijk gesteld:    

 • Australi├ź  
 • Canada  
 • India  
 • Nieuw Zeeland  
 • Oekra├»ne  
 • Zuid Afrika  

U kunt medische keuringen uit bovenstaande landen vanaf 1 oktober gebruiken bij uw aanvraag voor een vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs. Uiteraard gaat Kiwa Register altijd na of een arts daadwerkelijk is aangewezen door de betreffende maritieme autoriteit.  

Klik hier voor meer informatie.