Kiwa Register

We create trust

18-03-2020 Beleid Kiwa Register met betrekking tot Corona

Maatregelen coronavirus

Update: genoemde maatregelen zijn niet meer actief.

Kiwa N.V. en Kiwa Register volgen de adviezen van de overheid om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Zowel Kiwa N.V. als Kiwa Register hebben crisisteams ingesteld. Het crisisteam van Kiwa Register overlegt op dagelijkse basis. Vanuit Kiwa Register is er dagelijks contact met crisisteams bij stakeholders en leveranciers.

Waar mogelijk zal Kiwa Register de uitgifte van vergunningen voortzetten. Kijk op de pagina van het specifieke product of dat momenteel mogelijk is.

Kiwa Register bezoeken

In verband met het coronavirus is besloten geen bezoek meer te ontvangen op het bezoekadres van Kiwa Register. Bezoeken aan de balie in Rijswijk zijn dus tot nader bericht niet mogelijk.

Express Service luchtvaart en wegvervoer niet beschikbaar

In verband met het coronavirus neemt Kiwa Register extra maatregelen om de continuïteit van producten en diensten te garanderen. Daarom is de dienst Express Service voor producten in de sectoren luchtvaart en wegvervoer tot nader bericht niet beschikbaar.