Kiwa Register

We create trust

Polar code bekwaamheidsbewijs

Als zeevarende moet u in sommige gevallen beschikken over een Polar code bekwaamheidsbewijs als u dienst doet op een schip waarop de Polar code van toepassing is. U kunt het Polar bekwaamheidsbewijs aanvragen via onze portal. 

De Polar code is er om poolgebieden te beschermen tegen effecten die de scheepvaart op deze gebieden kan hebben. De code voorziet daartoe in maatregelen voor een veilige scheepvaart en bescherming van het milieu. In de code zijn ook eisen op het gebied van opleiding en training van zeevarenden opgenomen. Er zijn twee soorten Polar bekwaamheidsbewijzen: 

 1. basis bekwaamheidsbewijs
 2. gevorderden bekwaamheidsbewijs 

Bekwaamheidsbewijs basistraining Polar code

Voor het verkrijgen van het bekwaamheidsbewijs basistraining Polar code moet u in het bezit zijn van het certificaat basistraining Polar code. De opleiding moet opgenomen zijn in de lijst van erkende trainingsinstituten. Een Nederlandse zeevarende mag de training ook bij een erkend instituut in het buitenland hebben gevolgd, zie hiervoor de lijst van erkende landen.

Bekwaamheidsbewijs gevorderdentraining Polar code

Voor het verkrijgen van het bekwaamheidsbewijs gevorderdentraining Polar code, moet het volgende worden overlegd:
 • Bewijs, door middel van een verklaring dat de zeevarende twee maanden heeft dienstgedaan in een relevante functie. Dit kan men aantonen door middel van een verklaring waarin minimaal staat opgenomen:
  • naam en geboortedatum zeevarende;
  • functie;
  • naam schip en IMO-nummer;
  • een specifieke vermelding dat u twee maanden heeft gevaren in polaire wateren. 
 • Certificaat gevorderdentraining Polar code. De training moet zijn opgenomen in de lijst van erkende trainingsinstituten. Een Nederlandse zeevarende mag de training ook bij een erkend instituut in het buitenland hebben gevolgd, zie hiervoor de lijst van erkende landen
Voor deze aanvraag telt alleen de vaartijd en ervaring die opgedaan is op een schip dat valt onder de Polar code in de functies eerste stuurman, wachtstuurman, kapitein of maritiem officier.

Alternatieve relevante ijservaring

Het is mogelijk om ervaring, opgedaan buiten de antarctische- en noordpoolgebieden te gebruiken voor het aanvragen van een bekwaamheidsbewijs. Hiervoor gelden strikte criteria, namelijk:
 
De vaartijd dient te zijn opgedaan in één van de volgende geografische gebieden

 • Botnische Golf, ten noorden van de breedtegraad van Hanko.
 • Golf van Finland ten oosten van de lengtegraad van Hanko.
 • Barentszzee, ten zuiden van de lijn van Bjornoya naar Kanin Nos en ten oosten van de lijn van Bjornoya naar Nordkapp.
 • Witte zee.
 • Saint Lawrence rivier en de Saint Lawrencebaai tot de lengtegraad van Belle Isle ten noorden van New Foundland en de lengtegraad van Channel-Port-aux-Basques aan de zuidkant van New Foundland.
 • Kustwateren van de Golf van Alaska, van de Alexanderarchipel in het oosten tot en met Kodiak Island in het westen.

De ervaring in bovenstaande gebieden moet zijn opgedaan tussen 1 november en 30 april terwijl er ijswaarschuwingen van kracht waren. Tijdens het opdoen van de ervaring moet bij de interne werkzaamheden rekening zijn gehouden met de aanwezigheid van ijs of de kans op ijs. Bij interne werkzaamheden kunt u denken aan het navigeren, planning alsmede overige bedrijfsvoering die bij uw functie hoort.

Gerelateerde producten

Hulp bij uw aanvraag

Hulp bij de eerste aanvraag van uw vaarbevoegdheidsbewijs en alle scheepvaartformulieren en -documenten

Tarieven koopvaardij

Tarieven koopvaardij

Aanvraagportal

Veelgestelde vragen over de aanvraag portal.

 • DigiD / eHerkenning
 • Uploaden pasfoto
 • Systeem

Scheepvaart

Veelgestelde vragen over de aanvraag van vergunningen voor de scheepvaart

Express Service Scheepvaart