Kiwa Register

We create trust

Scheepskok

Als de voorgeschreven bemanning via het bemanningscertificaat uit meer dan negen personen bestaat, is het verplicht om een scheepskok aan boord te hebben. Een scheepskok dient in het bezit te zijn van een bekwaamheidsbewijs scheepskok. Dit voorschrift vloeit uit het Maritieme Arbeidsverdrag (MAV) en is in de nieuwe Wet zeevarenden opgenomen. Dit bekwaamheidsbewijs wordt door Kiwa Register afgegeven. 

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen voor een bekwaamheidsbewijs scheepkok als u: 

  • in het bezit bent van een Nederlands kennisbewijs als kok, als u een maand diensttijd heeft opgedaan in de kombuis van een zeeschip;
  • in het bezit bent van een Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs als scheepskok voor 1 februari 2002 en als u 36 maanden vaartijd als scheepskok kunt aantonen bij een Nederlandse zeewerkgever.

Personen met bewijzen als scheepskok uit de volgende landen zijn toegestaan om dienst te doen op schepen onder Nederlandse vlag: 

  • EU lidstaten
  • EER staten
  • Landen die het MAV hebben geratificeerd
  • Landen die het ILO 69 Scheepskok Verdrag hebben geratificeerd

Tot deze groep behoren in ieder geval de landen waarmee Nederland in het kader van STCW I/10 een overeenkomst mee heeft, de lijst wordt op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport gepubliceerd. Deze personen kunnen geen Nederlands bekwaamheidsbewijs aanvragen.

Meer informatie kunt u vinden in de Gids Uitvoering Wet zeevarenden. Deze vindt u op www.ilent.nl.

Gerelateerde producten

Tarieven koopvaardij

Tarieven koopvaardij

Aanvraagportal

Veelgestelde vragen over de aanvraag portal.

  • DigiD / eHerkenning
  • Uploaden pasfoto
  • Systeem

Scheepvaart

Veelgestelde vragen over de aanvraag van vergunningen voor de scheepvaart

Express Service Scheepvaart