Kiwa Register

We create trust

Periodieke toets

Een taxiondernemer die in het bezit is van een vergunning voor taxivervoer wordt elke vijf jaar na afgifte van de vergunning getoetst. Door middel van de periodieke toets wordt gecontroleerd of u nog aan de voorwaarden voldoet. Drie maanden van tevoren wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd. U bent vervolgens zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de toets. Bij het niet op tijd indienen van de toets wordt een procedure voor intrekking van de vergunning gestart.

Let op: Kiwa dient bij uw aanvraag de originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te ontvangen. Een (digitale) kopie kan niet worden goedgekeurd. Stuur uw aanvraag daarom per post aan Kiwa Register.

Wat heb ik nodig?

U heeft de volgende documenten nodig om een aanvraag te kunnen doen. 

Kies voor een onderdeel en lees hoe u dit deel in orde kunt maken:

i

Levering

Binnen twaalf weken nadat uw verzoek is ingediend ontvangt u de beslissing.

Er is voor dit product geen Express Service mogelijk.

Kosten

Een periodieke toets is gratis. Als u bij het indienen van de periodieke toets ook vergunningbewijzen aanvraagt, betaalt u een vergoeding voor de vergunningsbewijzen. Het tarief voor de periodieke toets is door de overheid vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren.

Betaling

Als bij het indienen van de periodieke toets blijkt dat u een verplichte wijziging moet doorvoeren dan ontvangt u een betaalverzoek. Die moet uiterlijk vier weken na dagtekening worden voldaan. Nadat er betaald is ontvangt u een factuur voor uw administratie.

Als blijkt dat niet alle vereiste gegevens juist zijn aangeleverd, dan kunt u uw verzoek aanvullen. Als u het verzoek annuleert of als uw vergunning wordt ingetrokken vindt er géén restitutie plaats.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over de aanvraag van een vergunning voor taxivervoer vindt u op de pagina veelgestelde vragen.