Kiwa Register

We create trust

Kaart verloren, defect of gestolen

Wat moet u doen als uw bestuurderskaart of werkplaatskaart verloren, gestolen of defect is?

 • Vraag binnen zeven kalenderdagen na het tijdstip van vaststelling dat uw kaart verloren, gestolen of defect is, bij Kiwa Register een vervangende kaart aan via de portal. Dit portal werkt niet op mobiele apparaten, gebruik daarom een PC of laptop.U kunt dit alleen doen via een particulier account. Wilt u geen vervangende kaart aanvragen, neem dan telefonisch contact met ons op. Deze melding kan alleen door de houder van de kaart worden gedaan. U bent verplicht om de melding binnen zeven kalenderdagen te doen.
 • Na het indienen van de aanvraag, ontvangt u thuis of via de mail, een verklaring welke aantoont dat u uw kaart verloren, gestolen of defect heeft gemeld en dat u een vervangende kaart heeft aangevraagd. U dient deze bij u te dragen gedurende de periode dat u nog niet beschikt over de vervangende kaart. Deze verklaring dient bij handhavingscontroles getoond te worden. U hoeft niet opnieuw een pasfoto aan te leveren.

Zodra uw aanvraag compleet is, inclusief betaling, ontvangt u binnen tien werkdagen de beschikking. Bij een positieve beschikking ontvangt u een bezorgbericht waarmee u een afspraak kunt maken om een bezorgafspraak te maken.

De vervangende kaart  

Een vervangende bestuurderskaart of werkplaatskaart bevat dezelfde gegevens als de verloren, gestolen of defecte kaart. De kaart behoudt dus ook de einddatum van de verloren, gestolen of defecte kaart.

Indien u vervangende werkplaatskaart aanvraagt, ontvangt u wel een nieuwe pincode. De pincode is namelijk kaart gebonden. Codes die u in het verleden heeft ontvangen, komen op dat moment te vervallen. 

Kaart teruggevonden of bleek achteraf niet defect   

Op het moment dat u een vervangende kaart heeft aangevraagd, wordt de verloren, gestolen of defect gemelde kaart ingetrokken en wordt er een melding gemaakt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Een intrekking kan niet ongedaan gemaakt worden. Mocht u de verloren of gestolen kaart terugvinden of krijgen, is deze niet meer te gebruiken. U bent verplicht om de teruggevonden of gekregen kaart terug te sturen naar Kiwa Register.

Registratie in de smart tachograaf

In het geval van een verloren, gestolen of defecte bestuurderskaart kunt u gedurende ten hoogste vijftien kalenderdagen, of gedurende een langere termijn als dit noodzakelijk is om het voertuig naar het bedrijf terug te rijden, zonder kaart blijven rijden. 
U moet wel aantonen dat u binnen die termijn de kaart niet kan overleggen of gebruiken. Daarbij dient u binnen zeven kalenderdagen na het tijdstip van vaststelling bij Kiwa Register een vervangende kaart aangevraagd te hebben. 
Tevens moet u een handmatige registratie bijhouden. Maak daarvoor aan het begin van de rit een afdruk van de gegevens van het door u bestuurde voertuig, waarop u melding maakt van: 
 • gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden (naam, nummer van de bestuurderskaart of het rijbewijs), voorzien van uw handtekening; 
 • rij- en rusttijden in de vorm van rijtijd, andere werkzaamheden, beschikbaarheidstijd en onderbreking of rust.   

Aan het eind van de rit:

 • maakt u een afdruk van de gegevens betreffende de tijden die door de tachograaf zijn geregistreerd;
 • tekent u alle tijden op die aan andere werkzaamheden, beschikbaarheid en rust zijn besteed na de aan het begin van de rit gemaakte afdruk, indien deze niet door de tachograaf zijn geregistreerd;
 • vermeldt u in dat document gegevens die uw identificatie mogelijk maken (naam, nummer van de bestuurderskaart of het rijbewijs), voorzien van uw handtekening.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Coulance-regeling m.b.t. leges vervangende smart tachograafkaart

Is uw kaart defect en niet ouder dan één jaar gerekend vanaf de beschikkingsdatum, dan bieden wij u de mogelijkheid om uw kaart door ons te laten onderzoeken. Hiervoor kunt u een verzoek bij ons indienen. Volg hiervoor de volgende procedure:

 1. Vraag een vervangende kaart aan via onze portal.
 2. Wanneer u de vervangende kaart in ontvangst neemt, geeft u de defecte kaart mee aan de bezorger.
 3. Dien een verzoek in om uw kaart te laten testen. U kunt uw verzoek indienen tot zes weken nadat u de defecte kaart heeft meegegeven met de bezorger.
 4. Wij onderzoeken de kaart.
 5. U ontvangt binnen vijftien werkdagen uitsluitsel van het onderzoek.
 6. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de kaart door ons niet defect is geleverd, dan zijn leges verschuldigd.

Klik hier om het verzoek in te dienen

Als u een verzoek heeft ingediend en wij hebben uw defecte kaart na vier weken niet ontvangen, nemen wij deze niet in behandeling. U moet dan een nieuw verzoek indienen.

Instructies aanvraagportal

Aanmaken particulier account en inloggen
Inloggen met eHerkenning
Uploaden pasfoto en handtekening