Kiwa Register

We create trust

Leer-werktraject

Het leer-werktraject (lwt) geeft een bestuurder de mogelijkheid voor een periode van maximaal zes maanden praktijkervaring op te doen door contractvervoer te verrichten, zonder in het bezit te zijn van een vakdiploma chauffeurskaart. Binnen de zes maanden moet het chauffeursdiploma behaald zijn.

Contractvervoer heeft over het algemeen betrekking op leerlingenvervoer, ziekenvervoer en vervoer van ouderen en gehandicapten.

Een lwt-kaart wordt eenmalig verstrekt, is zes maanden geldig en kan niet verlengd worden. De begindatum van de chauffeurskaart sluit altijd aan op de einddatum van de lwt-kaart. De chauffeurskaart is pas bruikbaar vanaf het moment dat de lwt-kaart is verlopen. 

Voorwaarden voor de aanvraag van een lwt-kaart 

Een lwt-kaart kan alleen in combinatie met een chauffeurskaart worden aangevraagd. Om de aanvraag voor een lwt-kaart in behandeling te nemen, is het volgende nodig: 

  • een geldig rijbewijs;
  • een geldige geneeskundige verklaring;
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
  • een recente, goed gelijkende pasfoto;
  • een modelverklaring (overeenkomst tussen werknemer en werkgever);
  • een kopie oproepbrief (bevestiging reservering bij het CBR/CCV).

De aanvraag kan alleen door de begunstigde ingediend worden.

Benodigde documenten

Rijbewijs
Het rijbewijs moet een geldig rijbewijs zijn voor het besturen van het motorrijtuig waarmee wordt gereden. Er mogen geen coderingen op het rijbewijs vermeld staan die verwijzen naar het niet mogen verrichten van beroepsmatig personenvervoer.

Geneeskundige verklaring
De geneeskundige verklaring mag niet ouder zijn dan vier maanden op het moment van ontvangst door Kiwa Register. De keuring moet uitgevoerd zijn door een gecertificeerde arbodienst of een BIG-geregistreerde bedrijfsarts met specialisme 'Arbeid- en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde'.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Er dient een originele (géén kopie) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangeleverd te worden. Daarmee toont u aan dat u voldoet aan de eis van betrouwbaarheid. Een VOG kunt u aanvragen via de gemeente waar u staat ingeschreven. Download hier het aanvraagformulier voor de VOG-aanvraag. Let er bij het onderdeel Specifiek screeningsprofiel op dat '65 Taxibranche; chauffeurstkaart' is aangevinkt.

Modelverklaring
De modelverklaring is een overeenkomst tussen de werknemer en werkgever. De verklaring vindt u op de website van Kiwa Register en moet volledig ingevuld en ondertekend zijn door zowel de werkgever als de werknemer. Het arbeidscontract moet minimaal geldig zijn voor de duur van negen maanden inclusief de tijdsduur van de LWT-kaart.

Oproepbrief
Er zijn twee oproepbrieven voor de examens (praktijk en theorie). Voor de aanvraag van een lwt-kaart hoeft maar één oproepbrief aangetoond te worden. De examendatum dient in de toekomst te liggen. Stuur een kopie van de brief mee met de aanvraag.

Pasfoto
Uw pasfoto moet voldoen aan dezelfde eisen als een pasfoto voor een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs. De eisen vindt u in de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 en de Fotomatrix model 2007.

Aanvraagprocedure

De aanvraag voor een lwt-kaart in combinatie met een chauffeurskaart dient u in via onze website. U krijgt dan een aanvraagset toegestuurd. Vervolgens stuurt u de volledig ingevulde en ondertekende aanvraagset inclusief de gevraagde bijlagen terug naar ons. Met de factuur die toegevoegd is bij de aanvraagset, kunt u de verplichte leges betalen. Als wij uw complete aanvraag hebben ontvangen, inclusief betaling, nemen we uw aanvraag in behandeling. U ontvangt de beslissing op uw aanvraag dan binnen tien werkdagen.

Van lwt-kaart naar chauffeurskaart

Kiwa Register wordt automatisch door het CBR op de hoogte gesteld als u uw chauffeursdiploma behaald heeft. Nadat de melding is binnengekomen, wordt de chauffeurskaart geproduceerd. De chauffeurskaart sluit aan op de afloopdatum van de lwt-kaart.

Als u het chauffeursdiploma niet binnen zes maanden behaald, ontvangt u een negatieve beschikking. Het is niet mogelijk om (een deel van) de leges te restitueren wanneer u het diploma niet behaalt.

Keuze type chauffeurskaart

Bij de aanvraag van uw chauffeurskaart inclusief lwt-kaart kiest u voor het type volledig of beperkt. Maak deze keuze aan de hand van het chauffeursdiploma taxi dat u gaat halen.

Na behalen van uw chauffeursdiploma wordt uw kaart toegekend conform aanvraag. Dit betekent dat indien u een beperkte chauffeurskaart inclusief lwt-kaart hebt aangevraagd er een beperkte lwt-kaart en eventueel beperkte chauffeurskaart worden toegekend. Ook als u het volledige diploma hebt behaald.

Indien u bij ontvangst van de aanvraagset constateert dat het gekozen kaarttype niet overeenkomt met het door u te behalen chauffeursdiploma dan kunt u dit voordat u de aanvraag instuurt nog kosteloos wijzigen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Kiwa Register. Uw huidige aanvraag wordt dan stopgezet en u ontvangt een nieuwe aanvraagset voor een volledige chauffeurskaart. Het is van belang dat u in dit geval de documenten van de nieuwe aanvraagset gebruikt voor het insturen van uw aanvraag.

Met uw BSN kunt u de examens voor uw chauffeursdiploma taxi aanvragen bij het CBR/CCV.

Pin- en pukcode

Bij uw lwt-kaart ontvangt u een pin- en pukcode. Deze codes zijn kaartgebonden. Dit betekent dat u voor elke afgegeven chauffeurskaart (bijvoorbeeld bij de opvolgende chauffeurskaart, duplicaat of verlenging) een nieuwe pin- en pukcode ontvangt. Codes die u in het verleden hebt ontvangen komen, op het moment dat de kaart verloopt of vervangen wordt, te vervallen.

In het geval dat u de pin- en pukcode niet hebt ontvangen binnen zeven dagen nadat u het afhaalbericht hebt ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact op met Kiwa Register. Om veiligheidsredenen kan Kiwa Register uw pin- en pukcode slechts een beperkte periode opnieuw verstrekken. Wanneer u te laat contact opneemt is het opvragen van de pin- en pukcode niet meer mogelijk en is Kiwa Register verplicht een volledig nieuwe kaart aan te maken waarvan de kosten voor uw rekening komen.

Wet- en regelgeving

Gerelateerde producten

Kaart verloren, defect of gestolen

Indien uw boordcomputerkaart verloren, gestolen of defect is, ben u verplicht dit binnen vier werkdagen bij Kiwa Register te melden.

Tarieven boordcomputer taxi

 

Bezorging smart tachograaf- en boordcomputerkaarten

Veelgestelde vragen over de bezorging van digitale tachograafkaarten en boordcomputer taxikaarten.

Boordcomputer taxikaarten

Veelgestelde vragen over de boordcomputer taxikaarten