Kiwa Register

We create trust

Leer-werktraject

Het leer-werktraject (lwt) geeft een bestuurder de mogelijkheid voor een periode van maximaal zes maanden praktijkervaring op te doen door contractvervoer te verrichten, zonder in het bezit te zijn van een vakdiploma chauffeurskaart. Binnen de zes maanden moet het chauffeursdiploma behaald zijn.

Contractvervoer heeft over het algemeen betrekking op leerlingenvervoer, ziekenvervoer en vervoer van ouderen en gehandicapten.

Een lwt-kaart wordt eenmalig verstrekt, is zes maanden geldig en kan niet verlengd worden. De begindatum van de chauffeurskaart sluit altijd aan op de einddatum van de lwt-kaart. De chauffeurskaart is pas bruikbaar vanaf het moment dat de lwt-kaart is verlopen. 

Voorwaarden voor de aanvraag van een lwt-kaart 

Een lwt-kaart kan alleen in combinatie met een chauffeurskaart worden aangevraagd en alleen door de begunstigde ingediend worden.

U heeft de volgende documenten nodig om een aanvraag te kunnen doen.

Kies voor een onderdeel en lees hoe u dit deel in orde kunt maken:

i

Aanvraagprocedure

 De aanvraag voor een lwt-kaart in combinatie met een chauffeurskaart dient u in via onze website. U krijgt dan een aanvraagset toegestuurd. Vervolgens stuurt u de volledig ingevulde en ondertekende aanvraagset inclusief de gevraagde bijlagen terug naar ons. Met de factuur die toegevoegd is bij de aanvraagset, kunt u de verplichte leges betalen. Als wij uw complete aanvraag hebben ontvangen, inclusief betaling, nemen we uw aanvraag in behandeling. U ontvangt de beslissing op uw aanvraag dan binnen tien werkdagen.

Van lwt-kaart naar chauffeurskaart

Kiwa Register wordt automatisch door het CBR op de hoogte gesteld als u uw chauffeursdiploma behaald heeft. Nadat de melding is binnengekomen, wordt de chauffeurskaart geproduceerd. De chauffeurskaart sluit aan op de afloopdatum van de lwt-kaart.

Als u het chauffeursdiploma niet binnen zes maanden behaald, ontvangt u een negatieve beschikking. Het is niet mogelijk om (een deel van) de leges te restitueren wanneer u het diploma niet behaalt.

Keuze volledige of beperkte chauffeurskaart

Bij de aanvraag van uw chauffeurskaart inclusief lwt-kaart kiest u voor het type volledig of beperkt. Maak deze keuze aan de hand van het chauffeursdiploma taxi dat u gaat halen.

Na behalen van uw chauffeursdiploma wordt uw kaart toegekend conform aanvraag. Dit betekent dat indien u een beperkte chauffeurskaart inclusief lwt-kaart hebt aangevraagd er een beperkte lwt-kaart en eventueel beperkte chauffeurskaart worden toegekend. Ook als u het volledige diploma hebt behaald.

Indien u bij ontvangst van de aanvraagset constateert dat het gekozen kaarttype niet overeenkomt met het door u te behalen chauffeursdiploma dan kunt u dit voordat u de aanvraag instuurt nog kosteloos wijzigen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Kiwa Register. Uw huidige aanvraag wordt dan stopgezet en u ontvangt een nieuwe aanvraagset voor een volledige chauffeurskaart. Het is van belang dat u in dit geval de documenten van de nieuwe aanvraagset gebruikt voor het insturen van uw aanvraag.

Met uw BSN kunt u de examens voor uw chauffeursdiploma taxi aanvragen bij het CBR/CCV.

Versneld uw opvolgkaart in ontvangst nemen

U kunt 6 maanden gebruik maken van uw lwt-chauffeurskaart. Wanneer u uw taxi-chauffeursdiploma heeft behaald, zult u voor het verlopen van uw lwt-chauffeurskaart een vervolgkaart in ontvangst kunnen nemen. Deze vervolgkaart zal pas ingaan nadat de geldigheidsdatum op uw lwt-chauffeurskaart is komen te vervallen.

Wilt u na het behalen van uw volledige taxi-chauffeursdiploma al eerder gebruik maken van een chauffeurskaart zonder beperking? Dan kunt u ervoor kiezen om uw lwt-chauffeurskaart vroegtijdig in te trekken en een nieuwe chauffeurskaart zonder beperking aan te vragen.

Let op: U zult hiervoor een geheel nieuwe aanvraag moeten indienen. Hierbij zult u ook alle vereiste documenten opnieuw moeten aanleveren en opnieuw aan de leges moeten voldoen. Na het intrekken van uw lwt-chauffeurskaart en het indienen van een nieuwe aanvraag voor de chauffeurskaart zonder beperkingen kunt u tijdelijk (maximaal 3 weken) rijden op uw Burger Service Nummer (BSN). 

Pin- en pukcode

Bij uw lwt-kaart ontvangt u een pin- en pukcode. Deze codes zijn kaartgebonden. Dit betekent dat u voor elke afgegeven chauffeurskaart (bijvoorbeeld bij de opvolgende chauffeurskaart, duplicaat of verlenging) een nieuwe pin- en pukcode ontvangt. Codes die u in het verleden hebt ontvangen komen, op het moment dat de kaart verloopt of vervangen wordt, te vervallen.

In het geval dat u de pin- en pukcode niet hebt ontvangen binnen zeven dagen nadat u het afhaalbericht hebt ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact op met Kiwa Register. Om veiligheidsredenen kan Kiwa Register uw pin- en pukcode slechts een beperkte periode opnieuw verstrekken. Wanneer u te laat contact opneemt is het opvragen van de pin- en pukcode niet meer mogelijk en is Kiwa Register verplicht een volledig nieuwe kaart aan te maken waarvan de kosten voor uw rekening komen.

Wet- en regelgeving

Gerelateerde producten

Kaart defect, verloren of gestolen

Indien uw boordcomputerkaart defect, verloren of gestolen is, ben u verplicht dit binnen vier werkdagen bij Kiwa Register te melden.

Tarieven boordcomputer taxi

 

Bezorging smart tachograaf- en boordcomputerkaarten

Veelgestelde vragen over de bezorging van digitale tachograafkaarten en boordcomputer taxikaarten.

Boordcomputer taxi kaarten