Part-FCL piloten

Veelgestelde vragen over de Part-FCL voor piloten.

 

Hoe kan ik mijn Enroute Instrument Rating (EIR(A)) omzetten naar een Basic Instrument Rating (BIR)?

Wanneer u houder bent van een EIR is het volgende op u van toepassing: De EIR kunt u blijven uitvoeren tot en met 8 september 2022, onder voorwaarde dat uw EIR geldig is. De EIR kunt u geldig houden of weer geldig maken in overeenstemming met de huidige voorwaarden (FCL.825 (g); bijlage II).

De BIR wordt ingevoerd per 8 september 2021. Vanaf die dag kunt u uw EIR omzetten in een BIR. Op grond van uw EIR kunt u in aanmerking komen voor vrijstellingen van onderdelen van de opleiding voor een BIR. U krijgt hierbij tenminste vrijstelling voor module 1 (the core flying training module of flight handling skills by sole reference to instruments). Ook krijgt u vrijstelling van de BIR theorie-opleiding en BIR theorie-examens. Voor meer informatie kunt u terecht bij een ATO die de BIR opleiding verzorgt. 

Volgt u momenteel een EIR-opleiding en wilt u weten wat u moet doen om een BIR-opleiding te volgen? Bezoek dan de website van ILT waar u alle informatie over dit onderwerp kunt vinden. 

 

Ik volg een EIR(A) opleiding. Hoe kan ik deze omzetten naar een BIR-opleiding?

Informatie over de omzetting van uw opleiding kunt u vinden op de website van ILT in het informatieblad.
 

Hoe kan een verification letter en/of een no incident/accident verklaring worden opgevraagd?

Het verstrekken van een verification letter is een dienst waar we sinds 1 november 2017 een vergoeding voor vragen. De verification letter kan worden aangevraagd door de piloot, luchtvaartmaatschappij of luchtvaartautoriteit. Het verzoek kan via het contactformulier worden ingediend met de vermelding van het adres wat op de factuur vermeld moet worden.

 

In de verificatie letter wordt uw naam, geboortedatum, brevet nummer en alle geldige ratings vermeld. Ook wordt er een no-incident/accident verklaring gegeven in de verification letter.

De no-incident/accident verklaring kan door de piloot, luchtvaartmaatschappij of luchtvaartautoriteit aangevraagd worden. Dit is ook een dienst waar sinds 1 november 2017 een vergoeding voor wordt gevraagd. De geldige ratings worden hierin niet genoemd.

 

Meer informatie over de diensten en tarieven vindt u hier. 

Verificatie van de medische gegevens wordt afgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport. Verzoeken hiervoor kunnen gestuurd worden naar medischluchtvaart@ilent.nl

 

Hoe lang is mijn praktijkexamen geldig?

Uw praktijkexamen is zes maanden geldig na het behalen van een voldoende voor de vaardigheidstest.
 

Ik woon in het buitenland. Hoe ontvang ik mijn bewijs van bevoegdheid?

Als u in het buitenland woont en geen correspondentieadres in Nederland heeft, wordt uw bewijs van bevoegdheid vanaf 1 mei 2019 per aangetekende post verstuurd. U ontvangt daarvoor, naast een factuur voor de behandeling van uw aanvraag, een factuur voor de koeriersdienst. Klik hier voor het tarief. Wanneer uw bewijs van bevoegdheid wordt verzonden, krijgt u van ons per e-mail een track & trace code waarmee u de verzending kunt volgen.
 

Mijn LPE bevoegdheid is verlopen, wat moet ik doen?

Indien de LPE korter dan drie maanden is verlopen, kan de taalvaardigheidsbeoordeling plaatsvinden tijdens een bestaande toetsings- of trainingsactiviteit zoals een profcheck bij daartoe door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende beperkte Language Assessment Body (LAB).  

 

Daarnaast kan de taalvaardigheidsbeoordeling worden uitgevoerd bij een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende taalbeoordelingsinstantie of een erkende LAB in een andere EU-lidstaat.

 

Indien de LPE langer dan drie maanden is verlopen kan de taalvaardigheidsbeoordeling uitsluitend worden uitgevoerd bij een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende taalbeoordelingsinstantie (Language Assessment Body (LAB)) of een erkende LAB in een andere EU-lidstaat.

 

Waar kan ik de eisen vinden voor verlenging en hernieuwde afgifte van een instructeurscertificaat?

Eisen voor de verlenging en hernieuwde afgifte van een instructeurscertificaat kunt u vinden in de Verordening (EU) Nr. 1178/2011 van de commissie van 3 november 2011. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de instructeurcertificaten en de verwijzing naar de Verordening met paginanummer.

 

Soort instructeurs certificaat

FI

TRI

CRI

IRI

SFI
 

Verlenging

FCL.940.FI (a) en (b), p. 51

FCL.940.TRI (a),
p.55

FCL.940.CRI (a) en (b),
p.56

FCL.940.IRI,
p.58

FCL.940.SFI (a), (b) en (c)
p. 60

Hernieuwde afgifte

FCL.940.FI (c),
p.52

FCL.940.TRI (b),
p.55

FCL.940.CRI (c),
p.57

FCL.940.SFI (d),
p.60

 

Soort instructeurs certificaat

MCCI

STI

MI

FTI

(Kunnen pas worden afgegeven vanaf 8 april 2015)

Verlenging

FCL.940.MCCI (a),
p.61

FCL.940.STI (a)
p.62

Het MI-certificaat is zo lang geldig als het certificaat van FI, TRI of CRI
zie FCL.940.MI
p.63

FCL.940.FTI (a),
p.63

Hernieuwde afgifte

FCL.940.MCCI (b),
p.61

FCL.940.STI (b)
p.62

FCL.940.FTI (b),
p.,64

 

Wat betaal ik als ik meerdere producten tegelijk aanvraag?

Elke aanvraag voor een afgifte van een product wordt afzonderlijk behandeld omdat elk product andere wettelijke voorwaarden heeft waaraan getoetst moet worden. Daarom betaalt u per behandeling van een product het tarief, zoals dat is vermeld in de regeling tarieven luchtvaart.
 

Wat is de status van mijn aanvraag?

Vragen omtrent de status van uw aanvraag kunnen wij helaas niet beantwoorden. Indien uw aanvraag langer dan 25 werkdagen geleden is ingediend, neem dan telefonisch contact op.
 

Wat moet ik doen om mijn buitenlandse EU brevet om te zetten naar een Nederlands EU brevet?

Om uw buitenlandse EU brevet om te zetten naar een Nederlands brevet vult u het formulier “Part-FCL licence transfer” in. Deze stuurt u met een kopie van uw paspoort naar Kiwa Register. Kiwa Register vraagt uw gegevens op bij de betreffende autoriteit door middel van een licence transfer formulier. Zodra deze gegevens zijn ontvangen door Kiwa Register, krijgt u een acceptgiro voor de afgifte van het Nederlands EU bewijs van bevoegdheid. Uw gegevens worden overgenomen zoals het op het licence transfer document staat.
 

Wat moet ik doen om mijn Nederlands EU brevet om te zetten naar een buitenlands EU brevet?

Om uw Nederlandse EU brevet om te zetten naar een buitenlands EU brevet, kunt u contact opnemen met de buitenlandse autoriteiten en daar een verzoek indienen voor omzetting. De buitenlandse autoriteit stuurt een licence transfer formulier naar Kiwa Register. Kiwa Register vult het licence transfer formulier in en stuurt deze vervolgens terug naar de betreffende autoriteit. Zodra u het nieuwe EU brevet heeft ontvangen, wordt u verzocht om uw Nederlands brevet in te leveren bij de buitenlandse autoriteiten.
 

Wat zijn de richtlijnen voor de opmaak van een ‘verklaring base check’?

Het course completion certificaat wordt door de ATO afgegeven en zal de volgende gegevens bevatten: 

 • Naam kandidaat
 • Geboortedatum van de kandidaat
 • Soort opleiding
 • Start- en einddatum opleiding (indien vereist)
 • Het nummer van de ATO approval
 • Dagtekening
 • Handtekening van de Head of Training
 • Stempel ATO (indien het course completion certificaat niet voorzien is van het logo van de ATO)
 

Wat zijn de richtlijnen voor de opmaak van een ‘verklaring base check’?

De verklaring base check wordt afgegeven door de ATO en dient de volgende gegevens te bevatten: 

 • Naam kandidaat
 • Geboortedatum van de kandidaat
 • Type toestel
 • Aantal starts en landingen + datum
 • Naam instructeur
 • Dagtekening
 • Handtekening van de Head of Training
 • Stempel ATO (indien de verklaring base check niet voorzien is van het logo van de ATO)
 

Welke bevoegdheden heeft een RFI (Recreational Flight Instructor)?

De RFI (SEP/TMG/MLA) is bevoegd tot het geven van instructie aan kandidaten voor en houders van een bewijs van bevoegdheid RPL (Recreational Pilot Licence).

 

De RFI heeft geen bevoegdheid om instructie aan te bieden aan kandidaten voor en houders van EU-bewijzen van bevoegdheid (PPL, CPL en ATPL). Dat geldt ook voor de instructievlucht welke in het kader van de verlenging van de (klasse)bevoegdverklaring door een houder van een EU-bewijs van bevoegdheid kan worden gevolgd.

 

Uitzonderingen worden gemaakt voor een RFI(A) (MLA) en RFI(H) (gyroplanes). Deze vallen onder de categorie Annex 2 toestellen die nationaal geregeld moeten worden. Op grond van het feit dat deze bevoegdverklaringen nationale bevoegdheden zijn, mag de RFI (MLA) ook instructie aanbieden aan houders van een EU-bewijs alsmede de instructievlucht welke in het kader van de verlenging van de (klasse)bevoegdverklaring door een houder van een EU-bewijs van bevoegdheid kan worden gevolgd. 

 

N.B. Met betrekking tot de bevoegdheden van examinatoren RFE (Recreational Flight Examiner) geldt een zelfde systematiek als voor de bevoegdheden voor de instructeurs zoals hierboven beschreven.

Part-FCL

 

Als Nederlandse brevethouders overgaan naar een Part-FCL brevet moet er dan een nieuw brevet aangevraagd worden?

Het huidige JAR-FCL brevet blijft ook na 8 april 2013 uw geldige brevetdocument mits het geldig is (vijf jaar). Er moet alleen een nieuw brevet worden aangevraagd als er een nieuwe bevoegdverklaring wordt toegevoegd of als het brevet vol of zoekgeraakt is. Indien deze situatie aan orde is zal er een nieuwe EU-document worden uitgegeven gebaseerd op de voorwaarden zoals die in de EU verordening staan.
 

Ik heb een in Nederland uitgegeven brevet conform JAR-FCL, wat zijn de veranderingen voor mij?

Als u in het bezit bent van een brevet conform JAR-FCL, kunt u ook na 8 april 2013 doorvliegen met de op dat moment geldige klasse- en typebevoegdverklaringen tot aan de vervaldatum van de klasse- en typebevoegdverklaringen die opgenomen zijn in uw JAR-FCL brevet. 

 

Indien de geldigheid van uw bewijs van bevoegdheid (een bewijs is vijf jaar geldig) nog niet is verlopen en uw bewijs nog ruimte heeft om een verlenging of hernieuwde afgifte op aan te tekenen dan is dat eveneens na 8 april 2013 mogelijk op het JAR-FCL brevet. 

 

Op het moment dat uw brevet wel verloopt (na vijf jaar) of geen mogelijkheid biedt om een verlenging of hernieuwde afgifte op aan te tekenen zal bij de verlenging of bij de hernieuwde afgifte na 8 april 2013 moet u voldoen aan de eisen zoals gesteld in Part-FCL. 

 

De uiterste datum dat u uw bewijs dient om te zetten is op grond van EU-verordening 1178/2011 vastgesteld op 8 april 2018.

 

Mag een buitenlandse Part-FCL gekwalificeerde examinator mijn praktijkexamen afnemen?

Een buitenlandse Part-FCL gecertificeerde examinator mag niet zonder meer uw praktijkexamen afnemen. De examinator moet daartoe expliciet toestemming krijgen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U kunt contact opnemen met de ILT, afdeling praktijkexaminatoren Luchtvaart.
 

Op het moment dat ik instructie wil gaan geven buiten het grondgebied van de lidstaten, welke procedure moet ik dan volgen?

In het geval dat vlieginstructie wordt gegeven aan een ATO buiten het grondgebied van de lidstaten, mag de bevoegde autoriteit een certificaat als instructeur uitreiken aan een kandidaat die houder is van een bewijs van bevoegdheid uitgereikt door een derde land, op voorwaarde dat de kandidaat voldoet aan de eisen conform Part-FCL. Kiwa Register geeft in dit geval geen certificaat uit maar een “authorisation” document, dit document zal in de vorm van een beschikking zijn.
 

Wat gebeurt er met mijn gelijkstelling op het moment van implementatie Part-FCL?

Een bewijs van gelijkstelling wordt voor één jaar afgegeven, binnen dit jaar moet u voldoen aan de volledige eisen zoals gesteld in Part-FCL. U kunt deze regelgeving vinden in bijlage III Deel Acceptatie.
 

Wat is een ATO?

Een ATO is een Approved Training Organisation, een organisatie die gekwalificeerd is voor de uitvoering van opleidingen met het oog op het verkrijgen of verlengen van bewijzen van bevoegdheid als piloot en daarmee samenhangende bevoegdverklaringen.
 

Wat moet ik doen als mijn typerating/klassebevoegdverklaring is verlopen?

Als uw typerating/klassebevoegdverklaring is verlopen dan moet u zich wenden naar een ATO. Het is ter beoordeling van de ATO, indien nodig, om de zwaarte te bepalen van de extra trainingen die vereist zijn. Daarbij moet een kandidaat ook slagen voor een bekwaamheidsproef (profcheck).Gerelateerde regelgeving vindt u in de AMC1 FCL 740(b)(1).
 

Wat voor gevolgen heeft de implementatie van Part-FCL voor mijn instructeursbevoegdheid?

Als u een instructeurbevoegdheid hebt op een JAR-FCL brevet (bijvoorbeeld FI, CRI, SFI of TRI) zullen de bevoegdheden geldig blijven inachtneming van de bestaande regelgeving JAR-FCL. Vervolgens worden de bevoegdheden afgegeven/verlengd/hernieuwd conform de regelgeving Part-FCL. In vergelijking met de JAR-FCL zijn er wijzigingen in de Part-FCL die betrekking hebben op de instructeurbevoegverklaringen, de verschillen kunt u vinden in subdeel J van deel FCL

Brexit

 

Iemand vraagt een conversie aan op basis van zijn UK licence. De aanvrager heeft eerder in Nederland zijn theorie behaald, heeft ook een NL licence gehad en is vervolgens naar UK gegaan. Kan Kiwa op basis van deze theorie een conversie afgegeven?

Ja, want er wordt alleen gesproken over UK theoretical knowledge. De theorie heeft een geldigheidsduur conform FCL.025.
 
Voor iemand die houder is van een ATPL met een IR blijft de theorie geldig voor gedurende een periode van 7 jaar, gerekend vanaf de meest recente geldigheidsdatum van een IR aangeduid op het brevet.
 
Voor de overige brevetten dient de theorie opnieuw worden behaald indien de geldigheidsperiode, zoals omschreven in FCL.025, verstreken is. Welke theorie er behaald moet worden is afhankelijk van aanvraag die wordt ingediend.
 

Iemand vraagt een conversie/eerste afgifte aan. De aanvrager heeft in UK zijn theorie vóór 01-01-2021 behaald. Kan Kiwa de theorie accepteren?

Ja, theorie afgerond in de UK vóór 01-01-2021 wordt geaccepteerd voor de afgifte van een brevet en/of IR.
 

Indien een Nederlandse student PPL zijn gehele Part-FCL PPL-theorie behaalt in 2021 in the UK, is dit net als voor de Brexit, nog steeds rechtsgeldig voor een eerste Nederlandse aanvraag Part-FCL PPL?

Nee, de UK theorie is niet meer rechtsgeldig.
 

Kan iemand die houder is van een Nederlands brevet een type rating bijschrijven vanuit zijn UK brevet?

Ja, de aanvaardingsprocedure en conversieprocedure zijn van toepassing voor het accepteren van de UK licence/ratings vanaf 01-01-2021.
 

Kan Kiwa bijvoorbeeld een LPE 6 certificaat accepteren dat onder de JAR (Joint Aviation Requirements) FCL is behaald?

In dit specifieke geval zou het LPE-certificaat alleen geaccepteerd mogen worden indien hiervoor de aanvraag vóór 01-01-2021 is ingediend.
 

Kan Kiwa certificaten behaald vóór 01-01-2021 accepteren, die door een UK goedgekeurde opleidingsinstelling (toen nog onder EASA) zijn afgegeven?

Nee, certificaten die bij een UK opleidingsinstelling zijn behaald waarvoor de kandidaat ná 31-12-2020 een aanvraag indient niet geaccepteerd kunnen worden.
 

Kan Kiwa Engelse medicals accepteren die worden meegestuurd met aanvragen (niet zijnde UK licence transfers) die ná de Brexitdate zijn ingediend? Zo ja, zijn hier nog bepaalde criteria aan verbonden?

Indien een UK medical voor 01-01-2021 is afgegeven blijft deze geldig gedurende looptijd van de klasse.