Part-66 AML onderhoudstechnici luchtvaart

Veelgestelde vragen over de Part-66 AML voor onderhoudstechnici luchtvaart.

 

Hoe lang zijn module examencertificaten en praktijkervaring geldig?

Module examencertificaten en ervaring mogen niet ouder zijn dan tien jaar voorafgaand aan de aanvraag. Uitzondering hierop zijn de basis kennis certificaten die voor 1 augustus 2012 (voor EU regelgeving 1149/2011) zijn afgegeven, deze zijn geldig tot 31 juli 2022. Na deze datum komen de vrijstellingen te vervallen nadat ze zijn toegekend. Na het vervallen kunt u nieuwe vrijstellingen aanvragen.
 

Kan ik vrijstelling krijgen op de vereiste modules?

Het is mogelijk om vrijstelling te krijgen op vereiste modules. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een aantal technische opleidingen geanalyseerd en bepaald of ze voldoen aan de criteria voor vrijstelling. Op basis hiervan is een lijst samengesteld die te vinden is in het infoblad Part-66.A.25 op deze website. Als u van de vrijstellingsmogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u aan de hand van het overzicht bepalen of u hiervoor in aanmerking komt.
 

Ik heb mijn basiservaring in het buitenland opgedaan, kan dit meetellen?

Basiservaring opgedaan in het buitenland kan meetellen, als u kopie├źn van de AML’s van uw supervisor die uw logboek heeft afgetekend kan laten zien. Voor verklaringen van basiservaring geldt dat, aangezien de onderhoudsorganisatie niet onder toezicht staat van de Inspectie Leefomgeving en Transport, u moet aantonen dat de persoon die ondertekend namens het bedrijf hiervoor gemachtigd is.
 

Is het mogelijk om bij meerdere Part-145 onderhoudsorganisaties deel te nemen aan een on the job training (OJT)?

Ja, als aan de hieronder genoemde voorwaarden wordt voldaan, is het mogelijk om bij verschillende bedrijven deel te nemen aan een OJT.

 

De OJT moet plaats vinden onder de verantwoordelijkheid van een Part-145 of een Part-M subpart F organisatie in het bezit van een A rating voor het betreffende vliegtuigtype. De taken van on the job trainingslogboek kunnen bij verschillende Part-145 bedrijven worden uitgevoerd mits de kwalificaties van iedere supervisor die aftekent duidelijk zijn beschreven, ze over een bedrijfsautorisatie beschikken en er per bedrijf een assessment wordt gedaan. Het logboek moet duidelijk aangeven welke taken door het betreffende onderhoudsbedrijf zijn supervised/assessed. Deze bedrijven dienen onder toezicht te staan van de Inspectie Leefomgeving en Transport om een eventuele onsite verificatie mogelijk te maken.

 

Hoe lang zijn typetraining en on the job training (OJT) geldig?

De aanvraag voor een typebijschrijving moet u binnen drie jaar na de typetraining indienen. Dit geldt ook voor de OJT.
 

Ik wil een typetraining volgen bij een opleider die niet Part-147 erkend is, wat kan ik doen?

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een type training (theorie en/of praktijk) op voorhand door de Inspectie Leefomgeving en Transport te laten goedkeuren wanneer u deze wilt volgen bij een niet Part-147 erkende organisatie. De voorwaarden staan in het infoblad Part-66.B.130 op deze website.