Kiwa Register

We create trust
Let op: lees hier meer over de langere wachttijd voor het behandelen van aanvragen.

RPL(A) - SEP/TMG en MLA en RPL(H)

Het RPL(A) en RPL(H) (Recreational Pilot Licence) is een nationaal bewijs van bevoegdheid waarmee u als Pilot in Command (PIC) tijdens niet commerciële vluchten zonder financiële tegenprestatie kunt vliegen op luchtvaartuigen in de klasse voor RPL(A); SEP(land) (Single Engine Piston) TMG (Touring Motor Glider) en MLA (Micro Light Aircraft) en voor RPL(H); SEH (Single Engine Helicopter). 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een RPL moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • tenminste 16 jaar zijn;
  • een opleiding hebben gevolgd en afgerond aan een geregistreerde opleidingsinstelling die door de Inspectie Leefomgeving en Transport is gecertificeerd;
  • tijdens de opleiding tenminste 30 uur vlieginstructie hebben ontvangen;
  • het kennisniveau bezitten dat noodzakelijk is voor de bevoegdheden die de kandidaat als houder van het RPL gaat uitvoeren. Daartoe dient het Part-FCL theorie-examen PPL in de betreffende categorie te worden behaald;
  • een vaardigheidstest hebben afgelegd om als PIC op te treden in de betreffende klasse en de relevante procedures en manoeuvres uit te kunnen voeren met een graad van bekwaamheid passend bij de bevoegdheden die worden verleend;
  • beschikken over een medisch certificaat klasse 2.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op nationale regelgeving te vinden in het "Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart" en "Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001".

In overeenstemming met EU verordening 216/2008 alsmede verordening 1178/2011 dienen uiterlijk op 8 april 2018 de nationale bewijzen van bevoegdheid RPL (A) (SEP en TMG) alsmede RPL (H) (met typebevoegdverklaring) te worden geconverteerd naar een LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) in de betreffende categorie met deze klasse- en typebevoegdverklaringen. Aan de conversie zijn een aantal voorwaarden verbonden die zijn opgenomen in een door de ILT opgemaakt conversierapport. (www.ilent.nl)

Houders van een RPL(A)(H) met daarin een Annex II toestel (MLA, Gyrokopter) vallen niet onder deze regeling en kunnen hun RPL behouden. 

Aanvraag

Gebruik het aanvraagformulier rechts op deze pagina om uw aanvraag in te dienen.

Gerelateerde producten

Tarieven piloten

Eerste afgifte CPL, MPL, ATPL, CFEL € 635,25 PPL, BPL, CPL (FB), RPL, LAPL € 611,05 

Express Service luchtvaart

De Express Service luchtvaart omvat momenteel alle producten voor het vliegend personeel met nationale wet- en regelgeving en Part FCL als wettelijke basis (met…

Luchtvaart

 

Aanvraag- formulieren vliegend personeel

Aanvraagformulieren vliegend personeel